+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Квалитет здравствене заштите

ZZZZS BeogradКвалитет здравствене заштите

Министарство здравља Републике Србије дефинисало је као један од циљева здравствене политике, унапређење квалитета здравствене заштите, што се на националном нивоу  прати од јула 2004. године. Ове активности обухватају:

 • формирање Комисије за унапређење квалитета рада на нивоу здравствене установе (у Заводу је формирана маја 2004.)
 • праћење показатеља квалитета рада у виду годишњих извештаја (у Заводу се показатељи прате од октобра 2002.)
 • испитивање задовољства корисника добијеном здравственом заштитом (једном годишње од 2005.)
 • испитивање задовољства запослених у Заводу (једном годишње од 2007.)
 • стицање и обнова знања запослених.

У децембру 2021. године је донет нов  Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите  и о провери квалитета стручног рада (“Службени гласник РС” бр. 123/21). Стручно-методолошко упутство за извештавање здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите, издато је од стране Институтта за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ 2011. Године.

У фебруару 2009. донета је Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената (“Службени гласник РС” бр. 15/09). Примена ове Стратегије има за циљ да смањи:

 • неуједначен квалитет здравствених услуга
 • неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената
 • неефикасно коришћење здравствених техмологија
 • време чекања на медицинске процедуре и интервенције
 • незадовољство корисника пруженим здравственим услугама
 • незадовољство запослених у систему здравствене заштите
 • трошкове који настају због лошег квалитета.

Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему.

Сваке године у новембру месецу спроводи се једнодневна анкета о задовољству пацијената добијеном здравственом заштитом, а у децембру једнодневна анкета о задовољству запослених!

Погледајте досадашње резултате:

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2024.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2023. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2023. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2023.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2022. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2022. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2022.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2021. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2021. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2021.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2020. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2020. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2020.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2019. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2019. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2019.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2018. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2018. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2018.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2017. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2017. години

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2016. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2016. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2017.годину

Преглед најважнијих резултата задовољства корисника у 2015. години

Преглед најважнијих резултата задовољства запослених у 2015. години

План мера за подизање задовољства корисника и запослених за 2016.годину

Показатељи квалитета 2015