+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Изаберите лекара

ZZZZS BeogradИзаберите лекара

У Заводу можете добити комплетну здравствену заштиту (ванболничку и болничку). Ваше право и дужност је слободан избор лекара.
Зашто је важно изабрати свог лекара? Када имате свог лекара, од њега тражите и добијате медицинску помоћ, савет,… он брине о Вашем здрављу. Како? Лекар се упознаје са Вашим претходним здравственим стањем, са начином живота: добрим и лошим навикама, предочава које се болести могу развити због лоших навика, а ако већ постоји неко обољење, прати развој болести и лечи. Лекар се упознаје и са Вашим социјалним окружењем, социјалним проблемима, Вашом породицом,… и тако, заједно бринете о Вашем здрављу, а не само о болестима.

Када изаберете свог лекара, отвара Вам се здравствени картон код лекара кога сте изабрали и даље све своје здравствене потребе остварујете преко свог изабраног лекара.

У Заводу можете изабрати лекара из области опште медицине, гинекологије или стоматологије:
-доктор медицине/доктор специјалиста опште медицине
-специјалиста гинекологије и акушерства
-доктор стоматологије/специјалиста
Лекар кога сте изабрали, пружа Вам здравствену заштиту у тиму са медицинском сестром-техничарем у периоду од најмање једне календарске године, мада га можете променити и пре истека периода на кога сте га изабрали. Лекара бирате тако што попуњавате и потписујете образац изјаве о избору и/или промени лекара, а један примерак изјаве задржавате за себе. Једном датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док не затражите промену изабраног лекара.

Ваш изабрани лекар је дужан да:
-организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца (својих пацијената)
-ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести
-врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
-указује хитну медицинску помоћ
-упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента
-прописује лекове и медицинска средства
-обавља и друге послове у складу са Законом (… води медицинску документацију у папирној и/или електронској форми,…).
У складу са потребама и поступком о остваривању здравствене заштите, изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и/или терцијарни ниво здравствене заштите. Заједно са Вашим изабраним лекаром решићете већину својих проблема.

Списак изабраних лекара:

IZABRANI LEKARI