+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Права и дужности пацијената

ZZZZS BeogradПрава и дужности пацијената

У складу са Законом о правима пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/13 и 25/19-др. закон),

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА СУ:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Право на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшавање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“ бр. 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за читаву територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 • Адреса:Тиршова бр. 1
 • Број собе, спрат:приземље, канцеларија бр. 9
 • Радно време:радним даном од 07:00 – 15:30 часова
 • Телефон и е-маил:011/360-56-34; pacijenata@beograd.gov.rs

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА СУ:

 • Да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља
 • Да истинито и потпуно информише надлежног здравственог радника
 • Да се придржава упутстава и предузима мере прописане од стране здравственог радника
 • Да поштује права других пацијената
 • Да поштује и уважава друге пацијенате, здравствене раднике, односно здравствене сараднике
 • Да благовремено информише о отказивању термина за заказане прегледе и медицинске поступке, као и о промени адресе и телефонског броја