+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Служба опште медицине

ZZZZS BeogradСлужба опште медицине

Opšta 4Свој први контакт са Заводом остварујете у Служби опште медицине, где прво долазите, тражите и добијате медицинску помоћ, и увек се враћате у ову Службу свом изабраном лекару/ки када је потребно да се препише лек, помагало… У Служби опште медицине Ви имате право и дужност на слободан избор свог лекара/ке. Тада Вам се отвара здравствени картон код лекара/ке кога сте изабрали и даље све своје здравствене потребе остварујете у сарадњи са својим лекаром.
Сазнајте више о изабраном лекару и о дужностима пацијената.
• Ваш изабрани лекар је доктор медицине или доктор специјалиста опште медицине. Ви имате право на остварење здравствене заштите у месту студирања. Код нас у Заводу, можете добити комплетну здравствену заштиту (ванболничку и болничку). Лекар кога сте изабрали, пружа Вам здравствену заштиту у периоду од најмање једне календарске године, мада га можете променити и пре истека периода на кога сте га изабрали.
• У току студирања, свог лекара можете одабрати у главној згради Завода за здравствену заштиту студената и у амбуланти Завода која је најближа Вашем месту становања или најближа Вашем факултету /школи.
• Током студија, можете мењати изабраног лекара и пре истека периода на који сте га изабрали, у складу са вашим потребама, посебно, када промените студентски дом или место становања.
• Лекара бирате тако што попуњавате и потписујете образац изјаве о избору и/или промени лекара, а један примерак изјаве задржавате за себе.
• Једном датој изјави о избору лекара, продужава се важност аутоматски сваке календарске године, све док не затражите промену изабраног лекара).
Запослени у овој Служби раде по сменама, на недељу дана (07-20 часова). Служба дежура суботом (08-18 часова). Амбуланте опште медицине налази се: у Крунској 57, у Студентском граду – Нови Београд и у студентском дому “Карабурма”. 

 [showbiz Opstamed]