+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Служба социјалне медицине са информатиком

ZZZZS BeogradСлужба социјалне медицине са информатиком

Socijalna 1У Одељењу социјалне медицине обављају се активности у вези праћења процеса рада Завода и оптималног коришћења расположивих капацитета (кадрова, опреме, простора) за обезбеђивање здравствених потреба студената.
Послови подразумевају израду годишњег плана рада Завода, праћење његовог извршења и предлагање корективних мера. Активности се заснивају на сарадњи са другим организационим јединицама Завода, Градским заводом за јавно здравље Београд и Филијалом Републичког фонда за здравствено осигурање. Одељење социјалне медицине бави се и пословима праћења квалитета здравствене заштите и задовољства корисника услуга и запослених у установи, као и координацијом послова које обавља Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Завода.
Значајан део активности Одељења социјалне медицине односи се на област промоције и унапређења здравља студената, а реализује се кроз праћење спровођења Календара здравља, припрему одговарајућих здравствено промотивних садржаја за студенте остваривањем комункације методама које су технолошки прилагођене студентима: facebook, you tube, web site, промотивни екрани у установи и сл.

Запослени у Одељењу социјалне медицине активно су укључени у процес информатизације рада Завода, пружајући стручну подршку запосленима за овладаванње примене софтверских решења здравственог информационог система.
Ефикасан рад Одељења за социјалну медицину подразумева добро успостављен тимски рад и заснива се на квалитетној сарадњи са корисницима услуга, запосленима у Заводу и са представницима релевантних институција ван здравствене установе.

[showbiz Socmed]

Informatika 7

Први рачунар ушао је у Завод 1990. године, а већ 1992. године 10 рачунара је било повезано у ЛАН мрежу. Тадашњи директор, др Драган Илић био је визионар и у овом сегменту, и на време, схватио да је информатичка служба неопхона карика у сваком пословању, и да ће увођењем информационих система остварити бенефите за све запослене медициске и немедицинске раднике, кориснике здравствене заштите и економске ефекте. Први кораци су били изузетно важни. Професионално се ангажује један информатичар са пуним радним временом 1993. године. Тада се почиње са применом Здравственог информационог система са подсистемима: Картотека, Евидентирање услуга и Систематски прегледи.

Служба за медицинску информатику и статистику почиње са радом 1994. и радници службе се шаљу на стручно усавршавање из области информатике.

Охрабрена и кадровски ојачана Служба за медицинску информатику и статистику, као прва и иновативна у целом београдском здравственом систему, несебично је помагала другим домовима здравља и представљала које се новине уводе у Заводу. Колико је ентузијазма и слуха за развој информационих система тада било говори и податак да је информатичар који је развијао програм за Стационар, боравио месец дана у Стационару током писања тог подсистема.

Велико улагање у кадар и опрему се јако брзо исплатило. Већ 1997. године у Заводу је преко 30 рачунара, база са око 150.000 пацијената и 4 милиона услуга. Креирана је и прва веб презентација (www.studpol.co.yu)

Овај пионирски рад се из године у годину развијао, обогаћивао и бивао све сложенији и захтевнији.

До 2010. године број рачунара се подигао на 100. Од Секретаријата за здравство-Градска управа града Београда добили смо 18 рачунара. То је била прва донација. Апликације које су креиране од стране Одељења информатике до тада:

Десктоп Апликације

 • БубаЛома (6.5.3.0): служи за ажурирање података о пацијентима и евиденцију унетих услуга, лекова и санитетског материјала, као и унос и обраду података у вези са историјом болести пацијената који се лече у Стационару Завода. Подаци овако унешени у базу, касније служе за припрему електронске фактуре ка РЗЗО, регистрацију изабраног лекара и бројне друге извештаје.
 • Запослени (3.1.0.0): служи за ажурирање података о запосленима, а за подршку осталим апликацијама у систему.
 • Благајна (4.0.5.0): за бројне извештаје о наплаћеним услугама (пре увођења фискалне касе ова апликација је служила за унос наплаћених услуга).
 • Прегледи за дом (3.1.2.0): омогућава електронску размену података између Студентског центра Београд и Завода, на тај начин што уписује статусе и датуме обавЉених прегледа за дом на чип студентске картице. Омогућава и одржавање електронског протокола обавЉених прегледа.
 • Систематски (2.2.0.0): омогућава унос и обраду података са превентивних листова обавЉених систематских прегледа студената, који се врше ради овере семестра на факултету.
 • Осмице (3.2.0.0): апликација за вођење евиденције рада и одсуства са посла, као и припрему распореда рада лекара који се поставЉа на сајт Завода једном седмично.
 • Тендер-пондер (2.1.3.0): апликација за вођење базе потрошног и осталог материјала, а помаже јер омогућава израду наруџбеница и израчунава најповоЉнију понуду од унетих.
 • ВЦТ Лист (2.0.2.0): апликација која се користи за ажурирање података у вези са тестирањем на ХИВ.

Wеб апликације су намењене корисницима Информационог система Завода за њихове пословне потребе. Њихове основне карактеристике су: једноставан садржај, централизован приступ и једноставне операције које извршавају.

Од 2011. године до 2023. године, по пројекту ДИЛС, обновљена је мрежна инфраструктура на свим пунктовима Завода. Испоручено је 55 нових рачунара.

 • Извршена је имплементација званичног, лиценцираног ИС ХЕЛИАНТ (Е картон, фактурисање, ИОХ, Извештавање…)
 • Интеграција ХЕЛИАНТа у ИЗИС „Мој доктор“.
 • Нова веб презентација zzzzsbg.rs
 • ИС МОНЕО (финансије, рачуноводство, кадрови…)
 • ИС ЛИС (лабораторијски информациони систем)
 • Извршена имплементација L3VPN

Данас у Заводу има око 150 рачунара распоређених на 4 пункта.

У Одељењу информационих система и технологија тренутно је запослено двоје информатичара. Један је руководилац послова ИС и технологија Гордана Стаменковић, а други, инжењер за рачунарске мреже Стефан Милошевић. Уз њих, велики допринос у развоју и раду овог одељења дали су и програмери Јово Мирковић, Дејан Дозет и Бранка Родић, администратори система Владимир Јаношев и Миланко Пајић, као и Ненад Павловић, Славиша Којовић, Александар Бранковић и Лука Поповић, затим фактуристи Светлана Крсмановић и Вишња Јездимировић и статистичар Вера Вермезовић.

Информатичари раде на администрацији информационих система Завода:

 • здравствени ИС – ХЕЛИАНТ,
 • лабораторијски ИС – ЛИС,
 • МОНЕО – финансијси, рачуноводствени, кадровски ИС
 • разних wеб сервиса,
 • на одржавању рачунарске опреме, мреже, веб презентације…
 • корисничка подршка

 

[showbiz Inform]