+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Служба социјалне медицине са информатиком

ZZZZS BeogradСлужба социјалне медицине са информатиком

Socijalna 1У Одељењу социјалне медицине обављају се активности у вези праћења процеса рада Завода и оптималног коришћења расположивих капацитета (кадрова, опреме, простора) за обезбеђивање здравствених потреба студената.
Послови подразумевају израду годишњег плана рада Завода, праћење његовог извршења и предлагање корективних мера. Активности се заснивају на сарадњи са другим организационим јединицама Завода, Градским заводом за јавно здравље Београд и Филијалом Републичког фонда за здравствено осигурање. Одељење социјалне медицине бави се и пословима праћења квалитета здравствене заштите и задовољства корисника услуга и запослених у установи, као и координацијом послова које обавља Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Завода.
Значајан део активности Одељења социјалне медицине односи се на област промоције и унапређења здравља студената, а реализује се кроз праћење спровођења Календара здравља, припрему одговарајућих здравствено промотивних садржаја за студенте остваривањем комункације методама које су технолошки прилагођене студентима: facebook, you tube, web site, промотивни екрани у установи и сл.

Запослени у Одељењу социјалне медицине активно су укључени у процес информатизације рада Завода, пружајући стручну подршку запосленима за овладаванње примене софтверских решења здравственог информационог система.
Ефикасан рад Одељења за социјалну медицину подразумева добро успостављен тимски рад и заснива се на квалитетној сарадњи са корисницима услуга, запосленима у Заводу и са представницима релевантних институција ван здравствене установе.

[showbiz Socmed]

Informatika 7Први рачунар је ушао у Завод 1990. године. Данас их има 130 распоређених на 4 пункта.

Запослени у Одељењу Информатике раде на одржавању информационих система Завода (рачунарска опрема и мрежа, систем администрација, безбедност, интернет, веб презентација, канцеларија, едукација и корисничка подршка)

Хронолошки развој информационог система, Завода за здравствену заштиту студената Београд, можете погледати овде.

 

[showbiz Inform]