+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Koнтакт

ZZZZS BeogradKoнтакт

Завод за здравствену заштиту студената
Крунска 57, 11000 Београд
Тел: (011) 2433 488
Факс: (011) 344 15 47
E-Mail: studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs
www.zzzzsbg.rs

В.Д. Директора Завода
Др Марија Обрадовић
Тел: (011) 2433 488
E-Mail: direktor@zzzzsbg.rs

Главна сестра Завода
Жељка Савић
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: glavna.sestra@zzzzsbg.rs

Лице за заштиту података о личности:
Виолета Марковић, дипломирани правник
Адреса: Крунска број 57
Тел: 011/ 344 33 95
Емаил: pravnik@zzzzsbg.rs

Служба опште медицине
Тел: (011) 2430 814
E-Mail: opsta.medicina@zzzzsbg.rs
Респираторна амбуланта
Тел: 063/359 284

Служба за здравствену заштиту жена
Тел: (011) 2433 986
E-Mail: ginekologija@zzzzsbg.rs

Служба стоматолошке здравствене заштите 
Тел: (011) 2439 431
E-Mail: stomatologija@zzzzsbg.rs

Служба за специјалистичко консултативну делатност

Одељење интерне медицине (амбуланта)
Тел: (011) 3085 592
E-Mail: stacionar@zzzzsbg.rs

Одељење офталмологије
Тел: (011) 3085 596
E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Одељење оториноларингологије
Тел: (011) 3085 595
E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Одељење психијатрије – неуропсихијатрије
Тел: (011) 3085 595
E-Mail: psihsav@zzzzsbg.rs; sosav@zzzzsbg.rs

Одељење физикалне медицине и рехабилитације
Тел: (011) 3085 597; (011) 3085 598
E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Одељење дерматовенерологије
Тел: (011) 3085 596
E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: finansije@zzzzsbg.rs

Одељење за правне послове
Тел: (011) 3449 271
E-Mail: kadrovsko@zzzzsbg.rs
Тел: (011) 2436 434
E-Mail: pravnik@zzzzsbg.rs
Тел: (011) 2442 389

Одељење за економско-финансијске послове
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: ekonomista@zzzzsbg.rs

Одељење за техничке и друге сличне послове
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: tehnicka.sluzba@zzzzsbg.rs

Одсек интерне контроле
Тел: (011) 2442 389
E-Mail: interna.kontrola@zzzzsbg.rs

Служба социјалне медицине са информатиком

Одељење социјалне медицине
Тел: (011) 2433 488
E-Mail: socijalna.medicina@zzzzsbg.rs

Одељење информатике
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: informatika@zzzzsbg.rs

Администратори веб презентације
Стефан Милошевић, информатичар
Гордана Стаменковић, информатичар
Тел: (011) 2457 851
E-Mail: informatika@zzzzsbg.rs