+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Документа

ZZZZS BeogradДокумента

Документа Завода

РБ НАЗИВ ДОКУМЕНТА ГOДИНA ПРЕУЗМИ
1 СTATУT 2016 PDF ICONICA ZVANIČNA
2 Завршни извештај о акредитацији Завода 2022 PDF ICONICA ZVANIČNA
3 ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2018 PDF ICONICA ZVANIČNA
4 ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ 2016 PDF ICONICA ZVANIČNA
5 ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020 PDF ICONICA ZVANIČNA
6 ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 2016 PDF ICONICA ZVANIČNA
7 СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗЗЗЗС 2018-2022. ГОДИНЕ 2018
8 СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗЗЗЗС 2023-2027. ГОДИНЕ 2023
9 МИСИЈА И ВИЗИЈА ЗАВОДА 2023
10 МИСИЈА И ВИЗИЈА ЗАВОДА 2018
11 АКЦИОНИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ 2018
12 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2023 2023 PDF ICONICA ZVANIČNA
13 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2022 2022 PDF ICONICA ZVANIČNA
14 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2021 2021 PDF ICONICA ZVANIČNA
15 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2020 2020 PDF ICONICA ZVANIČNA
16 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2019 2019 PDF ICONICA ZVANIČNA
17
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2022.
2022
PDF ICONICA ZVANIČNA
18 План мера за остваривање и унапређење родне равноправности за 2022. годину 2021
PDF ICONICA ZVANIČNA
19 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2023.
2023
PDF ICONICA ZVANIČNA
20 План мера за остваривање  и унапређење родне равноправности за 2023. годину 2022
PDF ICONICA ZVANIČNA
21 План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2022
PDF ICONICA ZVANIČNA
22 План унапређења стручног рада и стручног развоја ЗЗЗЗС, Београд за 2023 2023
PDF ICONICA ZVANIČNA

Број запослених и радно ангажованих лица у Заводу

На дан 1.12.2023.

 

На дан 3.11.2023.

 

На дан 3.10.2023.

 

На дан 1.9.2023.

 

На дан 1.8.2023.

 

На дан 1.7.2023.

 

На дан 1.6.2023.

 

На дан 3.5.2023.

 

На дан 3.4.2023.

 

На дан 1.3.2023.

 

На дан 1.2.2023.

 

На дан 4.1.2023.

 

На дан 1.12.2022.

 

На дан 1.11.2022.

 

На дан 1.10.2022.

 

На дан 1.9.2022.

 

На дан 1.8.2022.

 

На дан 1.7.2022.

 

На дан 1.6.2022.

 

На дан 4.5.2022.

 

На дан 1.4.2022.

 

На дан 1.3.2022.

 

На дан 1.2.2022.

 

На дан 4.1.2022.

 

На дан 1.12.2021.

 

На дан 1.11.2021.

 

На дан 1.10.2021.

 

На дан 1.9.2021.

 

На дан 2.8.2021.

 

На дан 1.7.2021.

 

На дан 2.6.2021.

 

На дан 5.5.2021.

 

На дан 1.4.2021.

 

На дан 2.3.2021.

 

На дан 5.2.2021.

 

Залихе лекова

Залихе лекова на дан 31.10.2023.  

Залихе лекова на дан 30.09.2023.  

Залихе лекова на дан 31.08.2023.  

Залихе лекова на дан 31.07.2023.  

Залихе лекова на дан 30.06.2023.  

Залихе лекова на дан 31.05.2023.  

Залихе лекова на дан 30.04.2023.  

Залихе лекова на дан 31.03.2023.  

Залихе лекова на дан 28.02.2023.  

Залихе лекова на дан 31.01.2023.  

Залихе лекова на дан 31.12.2022.  

Залихе лекова на дан 30.11.2022.  

Залихе лекова на дан 31.10.2022.  

Залихе лекова на дан 30.09.2022.  

Залихе лекова на дан 31.08.2022.  

Залихе лекова на дан 31.07.2022.  

Залихе лекова на дан 30.06.2022.  

Залихе лекова на дан 31.05.2022.  

Залихе лекова на дан 30.04.2022.  

Залихе лекова на дан 31.03.2022.  

Залихе лекова на дан 28.02.2022.  

Залихе лекова на дан 31.01.2022.  

Залихе лекова на дан 31.12.2021.  

Залихе лекова на дан 30.11.2021.  

Залихе лекова на дан 31.10.2021.  

Залихе лекова на дан 30.09.2021.  

Залихе лекова на дан 31.08.2021.  

Залихе лекова на дан 31.07.2021.  

Залихе лекова на дан 30.06.2021.  

Залихе лекова на дан 31.05.2021.  

Залихе лекова на дан 11.05.2021.  

Залихе лекова на дан 07.04.2021.  

Залихе лекова на дан 05.03.2021.  

Залихе лекова на дан 04.02.2021.  

Залихе лекова на дан 14.12.2020.  

Залихе лекова на дан 07.10.2020.  

Залихе лекова на дан 31.08.2020.  

Залихе лекова на дан 30.06.2020.  

Залихе лекова на дан 31.05.2020.  

Залихе лекова на дан 30.04.2020.  

Залихе лекова на дан 31.03.2020.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Залихе лекова на дан 29.02.2020.  

Залихе лекова на дан 31.01.2020.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Стоматологија 

Залихе лекова на дан 31.12.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Залихе лекова на дан 30.11.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Залихе лекова на дан 31.10.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Стоматологија 

Залихе лекова на дан 30.09.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Стоматологија 

Залихе лекова на дан 31.08.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ 

Залихе лекова на дан 30.06.2019.

Залихе лекова на дан 30.04.2019.

Залихе лекова на дан 31.03.2019.

Залихе лекова на дан 28.02.2019.

Залихе лекова на дан 31.01.2019.Медицинска и дијагностичка опрема од националног значаја

 

Медицинска и дијагностичка опрема од националног значаја 19.10.2022.

 

 

Медицинска и дијагностичка опрема од националног значаја 18.2.2019.

 

 

Медицински и потрошни материјал

Медицински и потрошни материјал на дан 31.10.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 30.09.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.08.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.07.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 30.06.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.05.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 30.04.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.03.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 28.02.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.01.2023

Медицински и потрошни материјал на дан 31.12.2022

Медицински и потрошни материјал на дан 30.11.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.10.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.9.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.8.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.7.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.6.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.5.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.4.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.3.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 28.2.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.01.2022. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.12.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.11.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.10.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.09.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.08.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.07.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.06.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.05.2021

Медицински и потрошни материјал на дан 11.05.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 07.04.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 05.03.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 04.02.2021. 

Медицински и потрошни материјал на дан 14.12.2020. 

Медицински и потрошни материјал на дан 07.10.2020. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.06.2020. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.06.2020. 

Медицински и потрошни материјал на дан 31.05.2020. 

Медицински и потрошни материјал на дан 30.04.2020. 

Санитетски потрошни материјал на дан 31.03.2020.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 31.03.2020.

Стоматологија (стоматолошки и санитетски материјал) на дан 31.03.2020.

Медицински и потрошни материјал на дан 29.02.2020. 

Санитетски потрошни материјал на дан 31.01.2020.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 31.01.2020.

Стоматологија (стоматолошки и санитетски материјал) на дан 31.01.2020.

 

Санитетски потрошни материјал на дан 31.12.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 31.12.2019.

Стоматологија (стоматолошки и санитетски материјал) на дан 31.12.2019.

 

Санитетски потрошни материјал на дан 30.11.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 30.11.2019.

Стоматологија (стоматолошки материјал) на дан 30.11.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 31.10.2019.:

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски и санитетски потрошни материјал примар на дан 31.10.2019.

Стоматологија (стоматолошки и санитетски материјал) на дан 31.10.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 30.09.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 30.09.2019.

Стоматологија (стоматолошки материјал) на дан 30.09.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 31.08.2019.:

Примарна ЗЗ

Секундарна ЗЗ

Лабораторијски потрошни материјал на дан 31.08.2019.

Стоматологија (лекови, санитетски и стоматолошки материјал) на дан 31.08.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 30.06.2019.

Лабораторијски потрошни материјал на дан 30.06.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 30.04.2019.

Лабораторијски потрошни материјал на дан 30.04.2019.

Санитетски потрошни материјал на дан 31.03.2019.

Лабораторијски потрошни материјал на дан 31.03.2019.

Медицински и потрошни материјал на дан 28.02.2019.

Медицински и потрошни материјал на дан 31.01.2019.

Спецификација извршених плаћања по добављачима по наменама

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.11.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.11.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.10.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.10.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.10.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.10.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.9.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 22.9.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.9.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 9.9.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 1.9.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 25.8.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.8.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.8.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 4.8.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.7.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.6.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.6.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.6.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 2.6.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 22.5.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.5.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.4.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.3.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.3.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.3.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 3.3.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.2.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.2.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 01.2.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 25.1.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.1.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.1.2023.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.12.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.12.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.12.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.12.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 09.12.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.11.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.11.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 8.11.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.11.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.10.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.10.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.10.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.10.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 29.09.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.09.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.09.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.09.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 01.09.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 01.08.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.07.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.07.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.06.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.06.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.06.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.06.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 02.06.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.05.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.05.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.05.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 06.05.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.04.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.04.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.04.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 5.04.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.03.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.03.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.03.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.03.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.03.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.02.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 18.02.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.02.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.02.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.01.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.01.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.01.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 05.01.2022.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.12.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.12.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.12.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 06.12.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.12.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.11.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.11.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 09.11.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 05.11.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 29.10.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 22.10.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.10.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.10.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.09.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.09.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.09.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.09.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.08.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.08.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.08.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.08.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.08.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.07.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.07.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.07.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.07.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 29.06.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.06.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.06.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 01.06.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.05.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.05.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.05.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 05.05.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.04.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.04.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.04.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.04.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.03.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.03.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 18.03.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 9.03.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 3.03.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.02.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.02.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.02.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 02.02.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.01.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.01.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.01.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 05.01.2021.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.12.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.12.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.12.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 09.12.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.12.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 25.11.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.11.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.11.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.10.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.10.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.10.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.10.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.09.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.09.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.09.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 09.09.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.09.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.08.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.08.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 12.08.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.08.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.07.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.07.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.07.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.07.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 02.07.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.06.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.06.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 9.06.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 5.06.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.05.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.05.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.05.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 5.05.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.04.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.04.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.03.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.03.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.03.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.03.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.03.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.02.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.02.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.02.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 05.02.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 29.01.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 23.01.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.01.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 08.01.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.01.2020.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 25.12.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 18.12.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.12.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 06.12.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.11.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.11.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.11.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 06.11.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.10.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.10.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 16.10.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.10.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 02.10.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 25.09.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 18.09.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 11.09.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 04.09.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 28.08.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 21.08.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 14.08.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 07.08.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 31.07.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.07.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.07.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.07.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 03.07.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 26.6.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 19.6.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 12.6.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 4.6.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 30.5.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 22.5.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 15.5.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 8.5.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 3.5.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 24.4.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 17.4.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 10.4.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 3.4.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.3.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.3.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 13.3.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 7.3.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 27.2.2019.

 

Спецификација извршених плаћања по наменама 20.2.2019.