+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ZZZZS BeogradПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Најчешће постављена питања:

1. Која је старосна граница за лечење у Заводу за здравствену заштиту студената?
У Заводу се могу лечити студенти до навршених 26 година живота, када губе право да буду здравственo осигурани по основу чињенице да студирају (преко родитеља, породична пензија…).

2. Како се врши пренос здравственог картона када студент престане да се лечи у Заводу ?
Потребно је да студент поднесе захтев за пребацивање здравственог картона у жељени дом здравља, у коме наводи своје личне податке и податке о здравственом картону, као и тачан назив и адресу здравствене установе у коју жели да картон буде премештен. Захтев се подноси код здравственог радника на пулту опште медицине, гинекологије или стоматологије.
По поднетом захтеву, здравствени картон пацијента се у изабрани дом здравља пребацује службеним путем, поштом, или по куриру у најближе домове здравља у Београду.
По правилу, здравствени картон се пребацује на адресе седишта домова здравља, који их даље дистрибуирају у своје амбуланте.

3. Како се у Зaводу могу лечити студенти држављани суседних и осталих држава?
Студенти, страни држављани, могу се лечити или на основу здравственог листа за лечење (образац ИНО 1) или на основу здравствене књижице, у зависности од тога по ком основу остварују право на здравствено осигурање у Србији.
Здравствени лист или здравствену књижицу издаје надлежна филијала здравственог осигурања према месту боравка страног студента, на основу претходно прибављене потврде из матичног здравственог осигурања или европске картице. У Београду, то је Филијала РФЗО за град Београд, Немањина 30-Инострано осигурање.
Обим права на здравствену заштиту страни студент остварује у зависности од врсте конвенције са страном државом, о чему може да се информише у здравственом осигурању своје државе или надлежном здравственом осигурању у Србији.

Сва остала питања можете послати на  pitanja@zzzzsbg.rs или коришћењем контакт форме (испод).

    Ваше име (*)

    Ваша е-маил адреса (*)

    Наслов

    Порука