+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Kvalitet zdravstvene zaštite

ZZZZS BeogradKvalitet zdravstvene zaštite

Ministarstvo zdravlјa Republike Srbije definisalo je kao jedan od cilјeva zdravstvene politike, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, što se na nacionalnom nivou  prati od jula 2004. godine. Ove aktivnosti obuhvataju:

 • formiranje Komisije za unapređenje kvaliteta rada na nivou zdravstvene ustanove (u Zavodu je formirana maja 2004.)
 • praćenje pokazatelјa kvaliteta rada u vidu godišnjih izveštaja (u Zavodu se pokazatelјi prate od oktobra 2002.)
 • ispitivanje zadovolјstva korisnika dobijenom zdravstvenom zaštitom (jednom godišnje od 2005.)
 • ispitivanje zadovolјstva zaposlenih u Zavodu (jednom godišnje od 2007.)
 • sticanje i obnova znanja zaposlenih.

U decembru 2021. godine je donet nov  Pravilnik o pokazatelјima kvaliteta zdravstvene zaštite  i o proveri kvaliteta stručnog rada (“Službeni glasnik RS” br. 123/21). Stručno-metodološko uputstvo za izveštavanje zdravstvenih ustanova o pokazatelјima kvaliteta zdravstvene zaštite, izdato je od strane Institutta za javno zdravlјe „Dr Milan Jovanović Batut“ 2011. godine

U februaru 2009. doneta je Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata (“Službeni glasnik RS” br. 15/09). Primena ove Strategije ima za cilј da smanji:

 •  neujednačen kvalitet zdravstvenih usluga
 •  neprihvatlјiv nivo variranja u ishodima po zdravlјe lečenih pacijenata
 •  neefikasno korišćenje zdravstvenih tehmologija
 •  vreme čekanja na medicinske procedure i intervencije
 •  nezadovolјstvo korisnika pruženim zdravstvenim uslugama
 •  nezadovolјstvo zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite
 •  troškove koji nastaju zbog lošeg kvaliteta.

Stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata je sastavni deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i svih drugih zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Svake godine u novembru mesecu sprovodi se jednodnevna anketa o zadovolјstvu pacijenata dobijenom zdravstvenom zaštitom, a u decembru jednodnevna anketa o zadovolјstvu zaposlenih!

Pogledajte dosadašnje rezultate na ćiriličnoj verziji sajta.