+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba za unapređenje i očuvanje zdravlja

ZZZZS BeogradSlužba za unapređenje i očuvanje zdravlja

DSC00671CENTAR za prevenciju side i PPI nalazi se u prikladnom, tihom i toplom prostoru u prizemlju zgrade Studentske poliklinike, a najlakše je koristiti ulaz, iz ul. Braće Nedić br.28.
Centar sa pacijentima i klijentima radi svakog radnog dana od 8,30 do 15,30 časova.
Namenjen je svim građanima i građankama (dakle ne samo studentima Beogradskih univerziteta) koji brinu da su možda bili u riziku da dobiju HIV infekciju i žele da urade test na HIV; zatim svima koji žele više informacija o HIV infekciji i sidi, hepatitisima i drugim polno prenosivim infekcijama (PPI), kao i pacijentima koji žive sa HIV-om. Broj telefona je (011) 2 4321 92 a e-mejl Centra je infoaids@zzzzsbg.rs
Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV se radi svakog radnog dana. Ukoliko klijent dođe od 8,30h do 10:30h na savetovanje, krv može da izvadi u laboratoriji od 9,30-10h i od 10,30 do 11h kako bi mu rezultat testa bio gotov istog dana, od 14:00 do 15:30h. Ukoliko vađenje krvi obavi posle 11 sati (najkasnije do 15 h) rezultat testa će biti narednog radnog dana između 14:00 i 15:30 časova.

Povremene celodnevne akcije savetovanja i testiranja najavljujemo na našoj facebook stranici.

U našem savetovalištu rade savetnici/savetnice koji će Vam pomoći da se oslobodite staha i stresa vezanog za HIV infekciju. Trenutno u Centru rade Prim dr sci med Mila Paunić, epidemiolog, Vesna Grbić MS i Biljana Vrzić VST, savetnice koje će doprineti da se osećate udobno, sigurno, dobrodošlo i prihvaćeno.
Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (DPST) je intervencija koja ima uticaja na promenu ponašanja, jer u sebi spaja mogućnosti i potencijale velikog broja intervencija. Za DPST se kaže da predstavlja jednu od najefiaksnijih, najprijateljskijih i najefektivnijih aktivnosti u prevenciji HIV/AIDS-a. Više o DPST-u pročitajte OVDE
Pod dobrovoljnim poverljivim savetovanjem i testiranjem na HIV, podrazumeva se poverljiv razgovor između klijenta/ i savetnika koji ima za cilj da se klijent izbori sa sopstvenim brigama, stresom i/ili strahom koji je povezan sa HIV infekcijom. Taj razgovor može omogućiti osobama da prepoznaju sopstveni rizik za prenošenje HIV infekcije, da pomogne u odluci oko HIV testa i da obezbedi podršku u trenutku dobijananja rezultata testa na HIV.
Proces savetovanja se uvek sastoji od savetovanje pre i posle testiranja na HIV, ali i od kontinuiranog savetovanja dokle god postoji potreba za njim. Efekat razgovora savetnika i klijenta, u kome su dominantne komponente podrška, verovanje i bezrezervno poverenje, ima realne mogućnosti da kod klijenta izmeni ponašanje od rizičnog ka bezbednom. Poznavanje HIV serostatusa može pomoći ljudima da odluče da zaštite kako sebe, tako i svoje seksualne partnere od infekcije, a seropozitivne osobe mogu ranije početi sa odgovarajućom podrškom i lečenjem. Odgovore na najčešće postavljena pitanja i najvažnije informacije o HIV infekciji i AIDS-u možete pročitati OVDE

U Odseku se obavlja praćenje zdravstvenog stanja studenata analizom zdravstvenih parametara studenata prikupljenih na sistematskim ili preventivnim pregledima, kao i na osnovu rutinske morbiditetne statistike.
Aktivnosti Odseka odnose se i na promovisanje i uspostavljanje savetovališnog načina rada, edukaciji zaposlenih za individualno i grupno savetovanje za zdravlje i na razvoj zdravstvene službe priagođene potrebama mladih.
Sprovođenje definisanih aktivnosti podrazumeva intenzivnu saradnju sa fakultetima, udrženjima studenata, drugim zdravstvenim ustanovama, medijima…

DSC00678SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU – ODSEK ZA DIJETETIKU U ZZZZ STUDENATA

U cilju prevencije bolesti, poboljšanja zdravlja i edukacije o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, u okviru ZZZZ studenata postoji i savetovalište za ishranu.
Kontakt telefon Odseka za dijetetiku: 011/24 43 442
Tim:
Prim. Dr Branka Konstantinović Birovljev
Specijalista higijene subspecijalista iz ishrane zdravih i bolesnih
Radi u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu, načelnik je službe za unapređenje i očuvanje zdravlja i vodi savetovalište za ishranu već dvadeset godina.
Autor je i koautor brojnih naučnih radova iz oblasti ishrane, stručno metodoloških uputstava publikacija i brošura (Šećerna bolest, Značaj dijetnih vlakana u ishrani, Opstipacija, Hronična opstruktivna bolest pluća, Fizička aktivnost integralni deo terapije gojaznosti, Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje, Anemija u trudnoći, Ishrana u trudnoći, Da li su nam potrebni suplementi ishrane, kako živeti zdravije, Suplementi ishrane tokom odvikavanja od pušenja, Zamenite lošu naviku dobrom…)
Prisustvovala je i bila aktivni učesnik na brojnim seminarima u okviru kontinuirane medicinske edukacije u vezi sa problematikom kojom se bavi: Najnovija saznanja u terapiji gojaznosti, ishrana i fizička aktivnost, dispepsija, i iritabilni kolon, i mnogi drugi koji su se održavali pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja i Lekarske komore.
Dugi niz godina prati kvalitet ishrane i obavlja sanitarno-higijenski nadzor u objektima za ishranu učenika i studenata u Republici Srbiji pod pokroviteljstvom Ministarstva Prosvete Republike Srbije u cilju poboljšanja ishrane, a time i zdravlja mladih. Takođe je uspostavljena saradnja sa novinama i drugim medijima posebno sa internom tv studentskog grada u cilju promocije pravilne ishrane.
Milica Radić, viši sanitarni tehniča 
U Savetovalištu se mogu ostvariti sledeće usluge:
Prilikom prvog pregleda:
Konsultacije u vezi sa postojećim zdravstvenim problemom.
Davanje raznih informacija u vezi sa ishranom (sportisti, alergijska stanja, poremećaji imuniteta, autoimune bolesti i druge bolesti, vegeterijanska ishrana….
Izrada jednodnevne dijete ishrane za akutna stanja (proliv, povraćanje…)
Dobijanje pisanih uputstva
Dijetoprofilaksa, tj. preventivni rad sa zdravim osobama , saveti o pravilnoj ishrani radi prevencije bolesti (dijabet, povišen jrvni pritisak..) posebno ukoliko postoji pozitivna porodična anamneza.
Saveti fizički aktivnim pacijentima- svaki pojačani fizički kao i intelektualni rad iziskuje i pojačanu ishranu i rehidraciju.
Gojazni pacijenti dobijaju i savet o izboru programa fizičke aktivnosti sa adekvatnim vežbama , trajanjem i učestalošću.
Uput za laboratorijske analize
Uput specijalisti radi konsultativnih pregkleda radi određivanja dijetoterapije
Drugi pregled – izrada dijetetskog plana ishrane
Izrada dijete za pacijente koje žele da unaprede svoju ishranu i održe postojeću telesnu težinu i dobro zdravlјe. Ovaj program je idealan ukoliko nemate zdravstvenih problema radi prevencije.
Ukoliko postoje zdravstveni problemi ( povišeni holsterol, dijabetes, hipertenzija, problemi sa štitnom žlezdom, anemija, poremećaj varenja, kandidijaza…) preporučuje se pre dijete i specijalistički pregled i dodatna ispitivanja za šta se dobija uput od lekara savetovališta. Lekar prati vaše napredovanje tokom ovog programa kroz kontrolne preglede.

Izradi dijete prethodi:
I) Tumačenje laboratorijskih rezultata ne starijih od 6 meseci
Neophodne analize u cilju primarne i sekundarne prevencije bolesti vezanih za nepravilnu ishranu a koje se rade u Laboratoriji:
Kompletna krvna slika (eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, trombociti), gvožđe, TIBS, % zasićenosti u cilju dijagnostikovanja anemija (hematološka oboljenja ili usled hroničnih zapaljenjskih oboljenja) i praćenja efekta nutritivne terapije.
Lipidogram (ukupni holesterol, trigliceridi, LDL,HDL) u cilju određivanja tipa hiperlipidemije, rizika za koronarnu bolest i aterosklerozu i praćenja efekta nutritivne terapije kao osnove u terapiji hiperlipidemija.
AST, ALT – za praćenje efekta preporuka za ishranu u kombinaciji sa lekovima koje pacijentima poreporučuju endokrinolozi u cilju terapije hiperlipidemija.
Bilirubini, AST, ALT u cilju praćenja efekta nutritivne terapije na oboljenja jetre.
Glikemija
Analiza urina (aceton, glukoza), posebno u cilju praćenja efekta nutritivne terapije u dijabetu i kod redukcionih dijeta.
Urea, kreatitnin, mokraćna kiselina kod pacijenata sa gihtom, bubrežnim problemima
Leukociti, C-reaktivni protein, sedimentacija, fibrinogen – u cilju praćenja zapaljenskog sindroma kod reumatoidnih oboljenja i planiranja adekvatnog nutritivnog režima (analiza mokraćne kiseline).
Alfa amilaza – kod osoba obolelih od pankreasa
Alkalna fosfataza, LDH – kod pacijenata sa malignim oboljenjima koji su pod odgovarajućom nutritivnom terapijom, a u cilju otkrivanja i praćenja meta promena.
Hematokrit, hemoglobin, gvožđe, leukociti, leukocitarna formula, albumini – u cilju biohemijske procene nutritivnog statusa.
II) Otvaranje zdravstvenog kartona koji obuhvata opšte podatke, ličnu anamnezu, porodičnu anamnezu, socio-ekonomski status, biohemijsku dijagnostiku i i drugi nalazi, ultrazvuk, funkcionalna ispitivanja, nalazi interniste, neuropsihijatra, endokrinologa i drugih specijalista u slučaju potrebe.
III) Antropomerijska merenja
Merenje telesne mase, telesne visine, obima struka i kuka i određivanje WHR
Izračunavanje indeksa uhranjenosti (BMI – Kg/ m2)
Procenu zdravstvenog rizika na osnovu parametara
Određivanje procenta masne mase tela Omron BF 302 aparatom kojim se procenjuju visceralne masti. Povišen procenat ovih masti ima odgovarajuće kliničke i metaboličke implikacije. Ovakav način procene masne mase tela, nezavisno od telesne mase i stepena uhranjenosti bolјe reflektuje aterogeni lipidski profil nego do sada korišćen indeks telesne mase i mi ga primenjujemo kod svakog korisnika našeg savetovališta u dijagnostičkom postupku.
IV) Klinički pregled koji obuhvata inspekciju i merenje krvnog pritiska
V) Pacijent dobija objašnjenje dijete i ištampan dijetalni list sa količinama namirnica na dnevnom nivou za mesec dana kao i primer dnevnog rasporeda namirnica po obrocima. Usmeni saveti u vezi pripreme pojedinih namirnica.Takođe dobija savet o dopunjivačima-suplementima ishrane u zavisnosti od psihofizičkog statusa i biohemiskih parametara.Promovisanje fizičke aktivnosti je integralni deo dijetetskog programa.
Kontrolni pregled:
Vrše se ponovo antropometrijska merenja u ciju utvrđivanja efikasnosti propisanog režima ishrane i eventualna korekcija dijete