+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Za osobe sa invaliditetom

ZZZZS BeogradZa osobe sa invaliditetom

Na glavnom ulazu zgrade Zavoda, u Krunskoj 57, stoji vidno obeležen putokaz i smer kretanja za osobe u invalidskim kolicima.

Ulaz u zgradu je olakšan postavlјanjem platforme za invalide, na pomoćnom ulazu, sa zadnje strane, iz ulice Braće Nedić.

Na platformi postoji obaveštenje o korišćenju, odnosno informacija da se klјuč nalazi na Odelјenju fizikalne medicine, koja  je lokacijski najbliža liftu, kao i uputstvo za korišćenje u neposrednoj blizini. Platformom se stiže do lifta za invalide i postupa po uputstvu.

Liftom ne rukuju pacijenti, već samo ovlašćena lica, obučena za bezbedno rukovanje.

Kada pacijent dođe do visokog prizemlјa, predviđeno je da nadalјe koristi putnički lift kao i ostali.

U prizemlјu se nalazi adaptiran toalet, prilagođen potrebama osoba sa invaliditetom.