+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Prava i dužnosti pacijenata

ZZZZS BeogradPrava i dužnosti pacijenata

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“ br. 45/13 i 25/19-dr. zakon),

PRAVA PACIJENATA SU:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišlјenje
 • Pravo na privatnost i poverlјivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverlјivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšavanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Grad Beograd je saglasno Zakonu o pravima pacijenata („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 45/13) obrazovao Kancelariju za zaštitu prava pacijenata, kao organizacionu jedinicu Gradske uprave grada Beograda. Sedište svih savetnika pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda je u ulici Tiršova br. 1.

KANCELARIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

 • Adresa:Tiršova br. 1
 • Broj sobe, sprat:prizemlјe, kancelarija br. 9
 • Radno vreme:radnim danom od 07:00 – 15:30 časova
 • Telefon i e-mail:011/360-56-34; pacijenata@beograd.gov.rs

DUŽNOSTI PACIJENATA SU:

 • Da aktivno učestvuje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlјa
 • Da istinito i potpuno informiše nadležnog zdravstvenog radnika
 • Da se pridržava uputstava i preduzima mere propisane od strane zdravstvenog radnika
 • Da poštuje prava drugih pacijenata
 • Da poštuje i uvažava druge pacijenate, zdravstvene radnike, odnosno zdravstvene saradnike
 • Da blagovremeno informiše o otkazivanju termina za zakazane preglede i medicinske postupke, kao i o promeni adrese i telefonskog broja