+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Izaberite lekara

ZZZZS BeogradIzaberite lekara

U Zavodu možete dobiti kompletnu zdravstvenu zaštitu (vanbolničku i bolničku). Vaše pravo i dužnost je slobodan izbor lekara.

Zašto je važno izabrati svog lekara? Kada imate svog lekara, od njega tražite i dobijate medicinsku pomoć, savet,… on brine o Vašem zdravlјu. Kako? Lekar se upoznaje sa Vašim prethodnim zdravstvenim stanjem, sa načinom života: dobrim i lošim navikama, predočava koje se bolesti mogu razviti zbog loših navika, a ako već postoji neko obolјenje, prati razvoj bolesti i leči. Lekar se upoznaje i sa Vašim socijalnim okruženjem, socijalnim problemima, Vašom porodicom,… i tako, zajedno brinete o Vašem zdravlјu, a ne samo o bolestima.

Kada izaberete svog lekara, otvara Vam se zdravstveni karton kod lekara koga ste izabrali i dalјe sve svoje zdravstvene potrebe ostvarujete preko svog izabranog lekara.

U Zavodu možete izabrati lekara iz oblasti opšte medicine, ginekologije ili stomatologije:
-doktor medicine/doktor specijalista opšte medicine
-specijalista ginekologije i akušerstva
-doktor stomatologije/specijalista
Lekar koga ste izabrali, pruža Vam zdravstvenu zaštitu u timu sa medicinskom sestrom-tehničarem u periodu od najmanje jedne kalendarske godine, mada ga možete promeniti i pre isteka perioda na koga ste ga izabrali. Lekara birate tako što popunjavate i potpisujete obrazac izjave o izboru i/ili promeni lekara, a jedan primerak izjave zadržavate za sebe. Jednom datoj izjavi o izboru lekara, produžava se važnost automatski svake kalendarske godine, sve dok ne zatražite promenu izabranog lekara.

Vaš izabrani lekar je dužan da:
-organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlјa pojedinca (svojih pacijenata)
-radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti
-vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata
-ukazuje hitnu medicinsku pomoć
-upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišlјenja i predloge za nastavak lečenja pacijenta
-propisuje lekove i medicinska sredstva
-obavlјa i druge poslove u skladu sa Zakonom (… vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i/ili elektronskoj formi,…).
U skladu sa potrebama i postupkom o ostvarivanju zdravstvene zaštite, izabrani lekar upućuje pacijenta na sekundarni i/ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Zajedno sa Vašim izabranim lekarom rešićete većinu svojih problema.

Spisak izabranih lekara:

IZABRANI LEKARI