+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

ZZZZS BeogradSlužba za zdravstvenu zaštitu žena

 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena nalazi se u Krunskoj 57 , na drugom spratu gde ćete na info-pultu dobiti sva potrebna obaveštenja u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite. Zaposleni u ovoj Službi rade po smenama, na nedelјu dana. Služba dežura subotom 8-18h.

Ambulanta ginekologije nalazi se u Studentskom gradu – Novi Beograd.

Prilikom prvog dolaska u ovu Službu treba da izaberete svog ginekologa, jer Vi imate pravo i dužnost na slobodan izbor svog ginekologa! Tada Vam se otvara zdravstveni karton kod ginekologa koga ste izabrali i dalјe sve svoje zdravstvene potrebe ostvarujete preko svog izabranog ginekologa.

Vaš izabrani ginekolog je specijalista ginekologije i akušerstva. Vi imate pravo na ostvarenje zdravstvene zaštite u mestu studiranja. Kod nas u Zavodu, možete dobiti kompletnu zdravstvenu zaštitu (vanbolničku i bolničku). Izabrani ginekolog pruža Vam zdravstvenu zaštitu u timu sa babicom. Ginekolog koga ste izbarali, pruža Vam zdravstvenu zaštitu u periodu od najmanje jedne kalendarske godine, mada ga možete promeniti i pre isteka perioda na koga ste ga izabrali. Ginekologa birate tako što popunjavate i potpisujete obrazac izjave o izboru i/ili promeni lekara, a jedan primerak izjave zadržavate za sebe. Jednom datoj izjavi o izboru ginekologa, produžava se važnost automatski svake kalendarske godine, sve dok ne zatražite promenu izabranog ginekologa.
U skladu sa potrebama i postupkom o ostvarivanju zdravstvene zaštite, izabrani ginekolog upućuje pacijenta na sekundarni i/ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Zdravstvene usluge koje možete dobiti od Vašeg ginekologa su:

 • ginekološko-akušerski pregled
 • vođenje trudnoće
 • ultrazvučni pregled
 • kolposkopski pregled
 • ginekološke intervencije i operacije u operacionoj sali (Stacionar)!

Saveti o reproduktivnom zdravlјu, intimnoj higijeni, mesečnom ciklusu, zaštiti od neželјene trudnoće i priče iz ordinacije možete pronaći na adresama www.21dan.com i www.your-life.com.

Vaš izabrani ginekolog dužan je da:

 • organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlјa pojedinca (svojih pacijenata)
 • radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti
 • vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata
 • ukazuje hitnu medicinsku pomoć
 • upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišlјenja i predloge za nastavak lečenja pacijenta
 • propisuje lekove i medicinska sredstva
 • bavlјa i druge poslove u skladu sa Zakonom (… vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i/ili elektronskoj formi…).

Saznajte više o izabranom lekaru i o dužnostima pacijenata.

[showbiz Ginek]