+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba socijalne medicine sa informatikom

ZZZZS BeogradSlužba socijalne medicine sa informatikom

Socijalna 1U Odelјenju socijalne medicine obavlјaju se aktivnosti u vezi praćenja procesa rada Zavoda i optimalnog korišćenja raspoloživih kapaciteta (kadrova, opreme, prostora) za obezbeđivanje zdravstvenih potreba studenata.
Poslovi podrazumevaju izradu godišnjeg plana rada Zavoda, praćenje njegovog izvršenja i predlaganje korektivnih mera. Aktivnosti se zasnivaju na saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Zavoda, Gradskim zavodom za javno zdravlјe Beograd i Filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Odelјenje socijalne medicine bavi se i poslovima praćenja kvaliteta zdravstvene zaštite i zadovolјstva korisnika usluga i zaposlenih u ustanovi, kao i koordinacijom poslova koje obavlјa Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Zavoda.
Značajan deo aktivnosti Odelјenja socijalne medicine odnosi se na oblast promocije i unapređenja zdravlјa studenata, a realizuje se kroz praćenje sprovođenja Kalendara zdravlјa, pripremu odgovarajućih zdravstveno promotivnih sadržaja za studente ostvarivanjem komunkacije metodama koje su tehnološki prilagođene studentima: facebook, you tube, web site, promotivni ekrani u ustanovi i sl.
Zaposleni u Odelјenju socijalne medicine aktivno su uklјučeni u proces informatizacije rada Zavoda, pružajući stručnu podršku zaposlenima za ovladavanje primene softverskih rešenja zdravstvenog informacionog sistema.
Efikasan rad Odelјenja za socijalnu medicinu podrazumeva dobro uspostavlјen timski rad i zasniva se na kvalitetnoj saradnji sa korisnicima usluga, zaposlenima u Zavodu i sa predstavnicima relevantnih institucija van zdravstvene ustanove.

[showbiz Socmed]

Informatika 7Prvi računar je ušao u Zavod 1990. godine. Danas ih ima 130 raspoređenih na 4 punkta.

Zaposleni u Odeljenju Informatike rade na održavanju informacionih sistema Zavoda (računarska oprema i mreža, sistem administracija, bezbednost, internet, veb prezentacija, kancelarija, edukacija i korisnička podrška)

Hronološki razvoj informacionog sistema, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, možete pogledati ovde.

 

[showbiz Inform]