+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Rukovodstvo Zavoda

ZZZZS BeogradRukovodstvo Zavoda

RUKOVODSTVO ZAVODA (UPRAVA I NAČELNICI SLUŽBI)

UPRAVA:

Direktor Zavoda: dr Marija Obradović, spec. ginekologije i akušerstva, v.d. direktora Zavoda
Pomoćnik direktora za medicinske poslove: prim dr sc. med. Mila Paunić, specijalista epidemiologije
Glavna medicinska sestra Zavoda: viša medicinska sestra Želјka Savić

NAČELNICI SLUŽBI:

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE
Prim dr sc. med. Snežana Stojanović Ristić, specijalista opšte medicine i subspecijalista ultrazvuka u kliničkoj medicini

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
Dr Ivan Čukuć, specijalista ginekologije i akušerstva

SLUŽBA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Dr Jovo Martinović, specijalista oralne hirurgije

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNU DELATNOST
Dr Miodrag Arsić, specijalista medicine sporta

SLUŽBA ZA UNAPREĐENјE I OČUVANјE ZDRAVLjA

SLUŽBA ZA MEDICINSKU DIJAGNOSTIKU
Mr pharm. Dragana Konstantinović Đurović, specijalista medicinske biohemije

STACIONAR
Dr Nebojša Mihailović, spec. opšte hirurgije