+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba za medicinsku dijagnostiku

ZZZZS BeogradSlužba za medicinsku dijagnostiku

Laboratorija 4 410x230

Odelјenje laboratorijske dijagnostike obavlјa laboratorijske analize za ambulantne i stacionarne pacijente
Radno vreme laboratorije: 07:00 – 15:00 radnim danima;  08:00 – 12:00 subotom (dežurstvo)
Pauza: 10:00-10:30
Prijem pacijenata: 07:15 – 9:30 radnim danima
Hitni pacijenti:       07:15 – 14:15 časova
Pacijenti DPST:      09:30 – 14:15 časova
Subotom:               08:00 – 11:15 časova
Izdavanje rezultata: 13:00 – 14:30 istog dana; 11:00 – 14:30 narednog dana;  08:00 – 12:00 subotom
Rezultati se podižu lično uz zdravstvenu legitimaciju, ili ovlašćena osoba uz indentifikaciju (ličnu kartu) mora imati važeći dokument za osobu za koju podiže rezultat (zdravstvenu legitimaciju, indeks, ličnu kartu)
Prijem pacijenata u laboratoriju se zakazuje na šalteru laboratorije, telefonom 011 308 7818 ili putem mejla laboratorija.studpol@gmail.com

Napomena: Proveriti datum overe zdravstvene legitimacije!
Prijem pacijenata u laboratoriju se ne zakazuje:
• Hitnim pacijentima-uput mora imati oznaku HITNO overenu od strane lekara
• Pacijentima koji imaju samo pregled urina
• Trudnicama
• Pacijenti sa težim hroničnim obolјenjima
• Pacijenti za lekarska uverenja
Laboratorijske usluge se pružaju:
• Svim studentima do navršenih 26 godina, koji imaju uput lekara ZZZZ Studenata Beograd, overenu zdravstvenu knjižicu i indeks (na uvid)
• Hospitalizovanim pacijentima u Stacionaru Zavoda
• Stranim studentima koji se leče po konvenciji
• Pacijentima koji se testiraju na viruse (HIV, HCV, HBs) upućeni od strane Odelјenja za prevenciju HIV/side i PPI, HE nadzor
• Studentima na sistematskim pregledima
• Pacijentima kojima je potrebno lekarsko uverenje
Analize koje se rade u laboratoriji:
• Kompletna krvna slika
• Biohemijske analize
• Pregled urina
• Testovi na viruse
Priprema pacijenta za laboratorijske analize je neophodna kako ne bi došlo do pogrešne interpretacije rezultata
KRV se uzima u jutarnjim časovima posle višečasovnog odmora.
• Poslednji obrok (lakša hrana) 10 do 12 časova pre vađenja krvi, dozvolјeno je piti vodu do momenta vađenja krvi.
• Pacijenti pod terapijom svoju jutarnju dozu uzeće nakon vađenja krvi ili u dogovoru sa lekarom koji je dao uput.
• Pacijenti na oralnoj terapiji preparatima gvožđa krv vade nakon 10 dana po prestanku uzimanja terapije (30 dana posle i.m. primene 3 dana posle i.v.).
URIN prvi jutarnji doneti u laboratoriju u najkraćem roku i to srednji mlaz u posudi za opšti pregled urina, uz prethodnu primenu higijenskih mera.

ODSEK ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

OBAVLJA  ULTRAZVUČNE   I   RADIOLOŠKE PREGLEDE za ambulantne pacijente i  pacijente koji su hospitalizovani u Stacionaru  Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd.

RADNO VREME: 07 – 13h    PAUZA: 9,30 -10h

PRIJEM PACIJENATA:   07:15 – 12:30h

IZDAVANJE REZULTATA JE  ISTOG DANA.

Rezultati se podižu lično uz zdravstvenu legitimaciju, ili ovlašćena osoba koja mora imati važeći dokument za osobu za koju podiže rezultat

 ULTRAZVUČNE I RADIOLOŠKE USLUGE SE PRUŽAJU:

  • svim studentima do navršenih 26 godina koji imaju uput lekara ZZZZStudenata Beograd, overenu zdravstvenu knjižicu i indeks (na uvid)
  • hospitalizovanim pacijentima u Stacionaru Zavoda
  • stranim studentima koji se leče po konvenciji

PREGLEDI KOJI SE RADE U ODSEKU ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU:

  • ultrazvučni pregled abdomena, urotrakta i male karlice
  • radiografija pluća i grudnog koša
  • radiografija koštanog  sistema

PRIPREMA  ZA RADIOLOŠKI PREGLED NIJE POTREBNA.

PRIPREMA ZA ULTRAZVUČNI PREGLED  JE NEOPHODNA.

U HITNIM SLUČAJEVIMA PREGLED SE RADI I BEZ PRIPREME.

PRIPREMA  ZA ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA:

Dva  do  tri  dana pre pregleda poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove (pasulj, boranija, grašak). Dan pre zakazanog pregleda za ručak pojesti nešto laganije i posle 19h ništa ne jesti.  Na dan pregleda ne treba doručkovati i 1,5 sat pre pregleda popiti 3-4 čaše vode  i ne mokriti.

Ultrazvučne metode  koje se primenjuju u dijagnostici u medicini su bezbolne i bez štetnih efekata za pacijenta, tako da se mogu ponavljati neograničeni broj puta. Zahvaljujući jednostavnosti i neškodljivosti, ultrazvučni pregled predstavlja efikasan metod u otkrivanju i praćenju različitih oboljenja.

ULTRAZVUČNE PREGLEDE ŠTITASTE ŽLEZDE I SRCA obavljaju lekari specijalisti interne medicine, a ABDOMENA specijalista radiologije i klinički lekari.

VAŽNA NAPOMENA:

RENDGEN APARAT JE U KVARU, RADIOLOŠKI  PREGLEDI  TRENUTNO SE NE MOGU OBAVITI. U TOKU JE NABAVKA NOVOG RENDGEN APARATA.