+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Lekarska uverenja

ZZZZS BeogradLekarska uverenja

DSC00641U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, možete obaviti i preglede za izdavanje lekarskih uverenja.
Zdravstveni pregledi za dobijanje lekarskih uverenja:
za izdavanje potvrda za vozače motornih vozila A i B kategorije
Napomena: vozači stariji od 65 godina treba da dođu do 8:30 časova – ukoliko žele da analize završe istog dana, radi obavlјanja laboratorijskih analiza (prihvataju se rezultati laboratorijskih analiza koji nisu stariji od 6 meseci) i ponesu izvod iz zdravstvenog kartona iz doma zdravlјa u kome se leče, sve medicinske nalaze ukoliko su u poslednjih godinu dana ispitivani i lečeni.
• Dan uoči pregleda, poslednji obrok treba da bude lak, bez masnoća i da se uzme najkasnije do 18 časova
• Na dan pregleda ne uzimati hranu i piće
za dobijanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa
Potrebno je da se dođe na pregled do 8:30 časova radi obavlјanja laboratorijskih analiza (prihvataju se rezultati laboratorijskih analiza koji nisu stariji od 6 meseci) i ponesu svi medicinski nalazi ukoliko ste u poslednjih godinu dana ispitivani i lečeni.
za dobijanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za put u inostranstvo
Pregledi se obavljaju u skladu sa zahtevima zemlje u koju se putuje
radi upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove
Pregledi za izdavanje lekarskih uverenja za upis na fakultet/visoku školu obavljaju se svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 19:00 časova.
Obavezno je poneti važeću ličnu ispravu: ličnu kartu ili pasoš.
Audiometrija se obavlja od 08:00 do 15:30 časova.
Laboratorijske analize obavljaju se od 08:00 do 15:30.
Napomena: Dan uoči pregleda poslednji obrok treba uzeti pre 20:00. Pre pregleda ne jesti niti uzimati piće ili kafu.
sportsko – medicinski pregledi
Moguće je zakazati o obaviti:
– Preglede sportista i rekreativaca sa overom sportsko-takmičarskih knjižica
– Pregled sudija u različitim rangovima takmičenja
– Preglede trenera, delegata i kontrolora
– Preglede i izdavanje uverenja za upis u sportske škole i akademije

Medicinski pregled sportista uključuje:
– Opštu i sportsku anamnezu
– Fizikalni pregled po sistemima i osnovnu antroprometriju (merenje visine i težine) – Elektrokardiografiju (EKG)
Preglede obavlja specijalista medicine sporta

ostali zdravstveni pregledi radi utvrđivanja zdravstvenog stanja (obavljanje stručne prakse…)

IZVOD IZ CENOVNIKA USLUGA SA PDVom