+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba za unapređenje i očuvanje zdravlja

ZZZZS BeogradSlužba za unapređenje i očuvanje zdravlja

DSC00671

CENTAR ZA PREVENCIJU SIDE I PPI RADI

svakog radnog dana od 8:30 do 14 časova

CENTAR za prevenciju side i PPI nalazi se u ul. Prote Mateje 29, u Stacionaru Studentske poliklinike, u dvorišnom krilu zgrade – iznad laboratorije – na 3. (poslednjem) spratu, u vrlo prijatnom i tihom prostoru.  Centar je za pacijente i klijente otvoren svakog radnog dana od 8:30 do 14 časova.

Namenjen je svim građanima i građankama (dakle ne samo studentima Beogradskih univerziteta) koji brinu da su možda bili u riziku da dobiju HIV infekciju i žele da urade test na HIV; zatim svima koji žele više informacija o HIV infekciji i sidi, hepatitisima i drugim polno prenosivim infekcijama (PPI), kao i pacijentima koji žive sa HIV-om. E-mejl adresa Centra je infoaids@zzzzsbg.rs. Broj telefona 063 359 044
Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV se radi svakog radnog dana. Ukoliko klijent dođe od 8,30h do 10:30h na savetovanje, krv može da se izvadi u laboratoriji od 9,30-10h ili od 10,30 do 11h kako bi rezultat testa bio gotov istog dana od 14:00 do 15:30h. Ukoliko se vađenje krvi obavi posle 11 sati (najkasnije do 15 h) rezultat testa će biti narednog radnog dana između 14:00 i 15:30 časova.

Povremene celodnevne akcije savetovanja i testiranja najavljujemo na našoj facebook stranici.

U našem savetovalištu rade savetnici/savetnice koji će Vam pomoći da se oslobodite staha i stresa vezanog za HIV infekciju. Trenutno u Centru rade Prim dr sci med Mila Paunić, epidemiolog i Vesna Grbić MS, a po potrebi Biljana Vrzić VST kao i drugi savetnici (lekari sa odeljenja Opšte medicine, koji su edukovani za rad na dobrovoljnom poverljivom savetovanju i testiranju na HIV).

Dugogodišnji rad i iskrena posvećenost ovom poslu doprineli su da je Savetovalište za HIV u Studentskoj poliklinici najposećenije savetovalište u našoj zemlji, a dobro iskustvo desetina hiljada klijenata i pacijenata koji su bili u njemu tokom proteklih godina, potvrđuje da su se kod nas osećali sigurno, udobno, dobrodošlo i prihvaćeno.

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (DPST) je intervencija koja ima uticaja na promenu ponašanja, jer u sebi spaja mogućnosti i potencijale velikog broja intervencija. Za DPST se kaže da predstavlja jednu od najefiaksnijih, najprijateljskijih i najefektivnijih aktivnosti u prevenciji HIV/AIDS-a. Više o DPST-u pročitajte OVDE.
Pod dobrovoljnim poverljivim savetovanjem i testiranjem na HIV, podrazumeva se poverljiv razgovor između klijenta/ i savetnika koji ima za cilj da se klijent izbori sa sopstvenim brigama, stresom i/ili strahom koji je povezan sa HIV infekcijom. Taj razgovor može omogućiti osobama da prepoznaju sopstveni rizik za prenošenje HIV infekcije, da pomogne u odluci oko HIV testa i da obezbedi podršku u trenutku dobijananja rezultata testa na HIV.
Proces savetovanja se uvek sastoji od savetovanje pre i posle testiranja na HIV, ali i od kontinuiranog savetovanja dokle god postoji potreba za njim. Efekat razgovora savetnika i klijenta, u kome su dominantne komponente podrška, verovanje i bezrezervno poverenje, ima realne mogućnosti da kod klijenta izmeni ponašanje od rizičnog ka bezbednom. Poznavanje HIV serostatusa može pomoći ljudima da odluče da zaštite kako sebe, tako i svoje seksualne partnere od infekcije, a seropozitivne osobe mogu ranije početi sa odgovarajućom podrškom i lečenjem. Odgovore na najčešće postavljena pitanja i najvažnije informacije o HIV infekciji i AIDS-u možete pročitati OVDE.

Izveštaj Odelјenja za HIV i HE nadzor za 2023. Godinu

Izveštaj Centra za DPST za 2023. Godinu

Tok epidemije kovida 19 među studentima

IZVEŠTAJ O RADU ODELjENјA ZA PREVENCIJU SIDE I PPI i HE nadzor u periodu od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine

IZVEŠTAJ O RADU NA DOBROVOLjNOM POVERLjIVOM SAVETOVANјU I TESTIRANјU NA HIV SAVETOVALIŠTA ZA PREVENCIJU SIDE I PPI u periodu od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine

IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA DOBROVOLjNOG POVERLjIVOG SAVETOVANјA I TESTIRANјA NA HIV (DPSTa) POVODOM EVROPSKE NEDELjE TESTIRANјA i SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE 2022.godine

Izvestaj o aktivnostima povodom ETW i WAD 2023.god.

DPST Protokol 2022. godine

U Odseku se obavlja praćenje zdravstvenog stanja studenata analizom zdravstvenih parametara studenata prikupljenih na sistematskim ili preventivnim pregledima, kao i na osnovu rutinske morbiditetne statistike.
Aktivnosti Odseka odnose se i na promovisanje i uspostavljanje savetovališnog načina rada, edukaciji zaposlenih za individualno i grupno savetovanje za zdravlje i na razvoj zdravstvene službe priagođene potrebama mladih.
Sprovođenje definisanih aktivnosti podrazumeva intenzivnu saradnju sa fakultetima, udrženjima studenata, drugim zdravstvenim ustanovama, medijima…