+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Služba opšte medicine

ZZZZS BeogradSlužba opšte medicine

Opšta 4Svoj prvi kontakt sa Zavodom ostvarujete u Službi opšte medicine, gde prvo dolazite, tražite i dobijate medicinsku pomoć, i uvek se vraćate u ovu Službu svom izabranom lekaru/ki kada je potrebno da se prepiše lek, pomagalo… U Službi opšte medicine Vi imate pravo i dužnost na slobodan izbor svog lekara/ke. Tada Vam se otvara zdravstveni karton kod lekara/ke koga ste izabrali i dalјe sve svoje zdravstvene potrebe ostvarujete u saradnji sa svojim lekarom.
Saznajte više o izabranom lekaru i o dužnostima pacijenata.
• Vaš izabrani lekar je doktor medicine ili doktor specijalista opšte medicine. Vi imate pravo na ostvarenje zdravstvene zaštite u mestu studiranja. Kod nas u Zavodu, možete dobiti kompletnu zdravstvenu zaštitu (vanbolničku i bolničku). Lekar koga ste izabrali, pruža Vam zdravstvenu zaštitu u periodu od najmanje jedne kalendarske godine, mada ga možete promeniti i pre isteka perioda na koga ste ga izabrali.
• U toku studiranja, svog lekara možete odabrati u glavnoj zgradi Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i u ambulanti Zavoda koja je najbliža Vašem mestu stanovanja ili najbliža Vašem fakultetu /školi.
• Tokom studija, možete menjati izabranog lekara i pre isteka perioda na koji ste ga izabrali, u skladu sa vašim potrebama, posebno, kada promenite studentski dom ili mesto stanovanja.
• Lekara birate tako što popunjavate i potpisujete obrazac izjave o izboru i/ili promeni lekara, a jedan primerak izjave zadržavate za sebe.
• Jednom datoj izjavi o izboru lekara, produžava se važnost automatski svake kalendarske godine, sve dok ne zatražite promenu izabranog lekara).
Zaposleni u ovoj Službi rade po smenama, na nedelјu dana (07-20 časova). Služba dežura subotom (08-18 časova). Ambulante opšte medicine nalazi se: u Krunskoj 57, u Studentskom gradu – Novi Beograd i u studentskom domu “Karaburma”. 

[showbiz Opstamed]