+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ZAKAZIVANJE PREGLEDA

ZZZZS BeogradZAKAZIVANJE PREGLEDA

Opšta 1Pregled možete zakazati lično, telefonskim putem pozivanjem telefona odgovarajuće Službe Zavoda (kontakti) ili elektronskim putem (tabela ispod).

Poštovani studenti,

Ukoliko imate status studenta tekuće školske godine, uredno overenu zdravstvenu knjižicu (preko roditelјa, porodična penzija, student osiguran na teret budžeta RS i dr. osnovi osiguranja studenata), i time ostvarujete pravo lečenja u našoj ustanovi, preglede možete zakazivati i elektronskim putem.

Prilikom zakazivanja pregleda elektronskim putem potrebno da navedete:
1. Ime i prezime;
2. Datum rođenja;
3. Ime i prezime izabranog lekara/lekara specijaliste kod koga želite da zakažete pregled;
4. Broj telefona;
5. Vaš LBO broj iz overene zdravstvene knjižice;
6. Napomena u vezi sa terminom u kome želite da budete zakazani. Navedite željeni termin ( datum i vreme), koji će Vam biti potvrđen mailom ili telefonom. Ukoliko nemate potvrdu zakazanog termina, smatrajte da Vam termin nije zakazan.

Da biste mogli da zakažete pregled u odelјenjima Službe za specijalističko konsultativnu delatnost, prethodno je potrebno uzeti uput od izabranog lekara u Službi opšte medicine Zavoda.

Raspored slobodnih termina lekara dostupan je na adresi www.mojdoktor.gov.rs.

Mejl adrese na koje možete zakazivati Vaše preglede po službama:

 

 RB  SLUŽBA E-MAIL
1  SLUŽBA OPŠTE MEDICINE opsta.studpol@gmail.com  
2  SLUŽBA ZA ZDRAVTSVENU ZAŠTITU ŽENA  ginekologija.studpol@gmail.com
3 SLUŽBA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  stomatologija.studpol@gmail.com