+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

PITANJA I ODGOVORI

ZZZZS BeogradPITANJA I ODGOVORI

Najčešće postavlјena pitanja:

1. Koja je starosna granica za lečenje u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata?
U Zavodu se mogu lečiti studenti do navršenih 26 godina života, kada gube pravo da budu zdravstveno osigurani po osnovu činjenice da studiraju (preko roditelјa, porodična penzija…).

2. Kako se vrši prenos zdravstvenog kartona kada student prestane da se leči u Zavodu ?
Potrebno je da student podnese zahtev za prebacivanje zdravstvenog kartona u želјeni dom zdravlјa, u kome navodi svoje lične podatke i podatke o zdravstvenom kartonu, kao i tačan naziv i adresu zdravstvene ustanove u koju želi da karton bude premešten. Zahtev se podnosi kod zdravstvenog radnika na pultu opšte medicine, ginekologije ili stomatologije.
Po podnetom zahtevu, zdravstveni karton pacijenta se u izabrani dom zdravlјa prebacuje službenim putem, poštom, ili po kuriru u najbliže domove zdravlјa u Beogradu.
Po pravilu, zdravstveni karton se prebacuje na adrese sedišta domova zdravlјa, koji ih dalјe distribuiraju u svoje ambulante.

3. Kako se u Zаvodu mogu lečiti studenti državlјani susednih i ostalih država?
Studenti, strani državlјani, mogu se lečiti ili na osnovu zdravstvenog lista za lečenje (obrazac INO 1) ili na osnovu zdravstvene knjižice, u zavisnosti od toga po kom osnovu ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u Srbiji.
Zdravstveni list ili zdravstvenu knjižicu izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja prema mestu boravka stranog studenta, na osnovu prethodno pribavlјene potvrde iz matičnog zdravstvenog osiguranja ili evropske kartice. U Beogradu, to je Filijala RFZO za grad Beograd, Nemanjina 30-Inostrano osiguranje.
Obim prava na zdravstvenu zaštitu strani student ostvaruje u zavisnosti od vrste konvencije sa stranom državom, o čemu može da se informiše u zdravstvenom osiguranju svoje države ili nadležnom zdravstvenom osiguranju u Srbiji.

Sva ostala pitanja možete poslati na pitanja@zzzzsbg.rs ili korišćenjem kontakt forme (ispod).

    Vaše ime (*)

    Vaša e-mail adresa (*)

    Naslov

    Poruka