+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Права и дужности пацијената

ZZZZS BeogradПрава и дужности пацијената

У складу са Законом о правима пацијената («Сл. гласник РС», бр. 45/2013)

ПАЦИЈЕНТ ИМА ПРАВО НА:

доступност здравствене заштите, квалитет пружања здравствене услуге, друго стручно мишљење, олакшавање патњи и бола, приватност и поверљивост, превентивне мере.
безбедност , поверљивост података о здравственом стању, право пацијента који учествује у медицинском истраживању, детета у стационарним здравственим установама.
поштовање пацијентовог времена, информације, обавештење, слободан избор, пристанак , да на сопствену одговорност напусти здравствену установу, увид у медицинску документацију, на приговор, на накнаду штете.

ДУЖНОСТИ ПАЦИЈЕНТА СУ:

активно учествовање у заштити, очувању и унапређењу свога здравља, истинито и потпуно информисање здравственог радника, придржавање упутстава и предузимање мера прописаних од здравственог радника
поштовање права и уважавање других пацијената, здравствених радника, односно здравствених сарадника