+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

31. januar – Nacionalni dan bez duvana

ZZZZS BeogradAKTUELNOSTI KALENDAR ZDRAVLJA31. januar – Nacionalni dan bez duvana

Jan

23

January 23 , 2024 | Posted by informatika |

31. januar – Nacionalni dan bez duvana

31. januar – Nacionalni dan bez duvana

Brojanje dana bez duvana je brojanje koraka ka zdravlјu

U Srbiji se svakog 31. januara obeležava Nacionalni dan bez duvana. Ove godine, ne po prvi put, ovaj datum se obeležava pod sloganom „365 DANA BEZ DUVANA”, sa cilјem postizanja kontinuiranog zdravstveno-promotivnog delovanja i slanja jasnih poruka u vezi sa štetnošću konzumiranja svih duvanskih proizvoda. Pored nedvosmislenog ukazivanja na neposredne štetne efekte same upotrebe duvana, kao i izloženosti duvanskim proizvodima, ova kampanja ima za cilј da posebno naglasi neprocenjiv i višestruki značaj prestanka pušenja – kako za same pušače, tako i za njihovo neposredno okruženje, ali i za širu zajednicu.

Pušenje je dokazano jedan od najznačajnijih pojedinačnih faktora rizika koji utiče na prevremeno obolevanje, ali i umiranje u svetu i kod nas. Decenijama unazad, čvrsto su utemelјeni dokazi da je pušenje jedan od glavnih uzročnika kardiovaskularnih i obolјenja respiratornog sistema, dok je direktna veza između pušenja i preko 20 tipova malignih obolјenja takođe naučno dokazana.

I pored Okvirne konvencije o kontroli duvana, koju je tokom skoro dve decenije od donošenja, potpisalo preko 160 zemalјa, na svetu i dalјe puši oko 1,3 milijarde lјudi, pri čemu je važno naglasiti da skoro 80% pušača živi u zemlјama sa niskim i srednjim prihodima. Poražavajuć je i podatak da 8 miliona lјudi širom sveta svake godine prevremeno umre usled upotrebe duvana, a čak oko 1,2 miliona samo od posledica izloženosti duvanskom dimu.

Nacionalni dan bez Duvana 2024Rezultati poslednjeg  Istraživanja zdravlјa stanovništva Srbije iz 2019. godine, pokazuju da je naša zemlјa, kada je reč o pušenju, u ne baš slavnom evropskom, ali i svetskom vrhu. I pored blagog pada u odnosu na rezultate ranijih istraživanja, 2019. godine pušilo je 31,9% stanovnika Srbije starijih od 15 godina. U prilog ovom neslavnom podatku, važno je naglasiti i da u našoj zemlјi najmanje 15.000 lјudi svake godine prevremeno umre zbog štetnih efekata pušenja.

Prema podacima iz istog istraživanja, svaki četvrti pušač je pokušao da ostavi pušenje, dok je skoro 60% njih bilo zabrinuto za sopstveno zdravlјe zbog štetnih posledica pušenja. Podatak da je u Srbiji u 2019. godini samo 30,1% pušača dobilo savet od zdravstvenog radnika da prestane da puši ukazuje na potrebu za intenziviranjem i adekvatnim usmeravanjem zdravstveno-edukativnog rada na ovu temu, kako unutar samih zdravstvenih ustanova, tako i izvan njih.

Zavisnost od duvana ispolјava brojne odlike hronične bolesti, što je važno dobro razumeti i uvek ozbilјno razmatrati kako bi se izvršila odgovarajuća procena i odabrao najbolјi tretman za odvikavanje.

Delovanje na temu kontrole duvana, prevencije i odvikavanja od pušenja, može se vršiti na više nivoa – od međunarodnog, koji se postiže konvencijama koje proklamuju zajednički stav struke, preko nacionalnog, koji se manifestuje kroz donošenje i sprovođenje strateških planova i odgovarajuće regulative na nivou zdravstvenog sistema, preko lokalnog delovanja – kroz raznovrsne inicijative i intersektorsku saradnju, sve do delovanja na nivou pojedinca.

Zahvalјujući sve striktnijim regulativama širom sveta, tokom poslednjih par decenija, popularnost i zastuplјenost tradicionalnih cigareta se evidentno smanjuje, naročito u razvijenijim zemlјama. Takav trend naveo je duvansku industriju da traga za novim proizvodnim rešenjima. Novi proizvodi se, od strane proizvođača, nude kao savremena i atraktivna, jednostavna i ugodna pomoć pri odvikavanju od pušenja, ali i kao zdravija alternativa običnim cigaretama, što predstavlјa novi veliki izazov u oblasti kontrole duvana. Ono što posebno brine kada su u pitanju ovi proizvodi jeste ubrzani rast njihove popularnosti u populaciji adolescenata i mladih, koji se povode upravo atributom „bezbednije i zdravije alternative“, bez dovolјno pouzdanih i relevantnih informacija koje bi potkrepile takve marketinške tvrdnje.

U našoj zemlјi, prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2019. godine, elektronske cigarete je tokom života probalo čak 17,7%, a zagrevane duvanske proizvode 7% šesnaestogodišnjaka u Srbiji. Skoro tri četvrtine učenika elektronske cigarete je probalo iz radoznalosti, a više od trećine njih smatra da one nisu štetne po zdravlјe. Prema nešto novijim podacima, iz HBSC istraživanja, iz 2022. godine, dolazimo i do potvrde već postojećeg empirijskog utiska da je među mladima uzrasta 16 godina, sada definitivno zastuplјenjije korišćenje elektronskih nego tradicionalnih cigareta, što upozorava na ogromnu javnozdravstvenu pretnju koju donose novi trendovi.

Sve pomenuto ukazuje na važnost i ističe potrebu za stalnim aktuelizovanjem teme prevencije pušenja i kontrole duvana, na potrebu za kontinuiranim i intenzivnim sprovođenjem zdravstveno-edukativnih aktivnosti na svim nivoima i među svim populacionim grupama. U svemu tome, ne sme se zanemariti ni značaj prestanka pušenja kao jednog od najvažnijih koraka u prevenciji prevremenog obolevanja i umiranja. Važno je naglasiti da programi podrške pri odvikavanju od pušenja moraju biti zasnovani na dokazima, vođeni i kontrolisani od strane relevantnih stručnih lica, a ne oblikovani neproverenim novim trendovima koje osmišlјava i diktira upravo onaj ko je i tvorac celog problema – duvanska industrija.

Kontrola duvana je duga i beskompromisna borba koja zahteva angažovanje svakog pojedinca, ali i učešće što više činilaca iz svih sfera javnog života sa samo jednim jasnim i nedvosmislenim cilјem, a to je kreiranje okruženja koja podržavaju zdraviji izbor – život bez duvana. Svaki dan bez duvana nas makar malo približava tom cilјu.