+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Dobrotvorna organizacija SAMA – „Serbian American Medical Association“ je 17.05.2024.g.  donirala ultrazvučni aparat, sa tri sonde ZZZZ Studenata, Beograd

ZZZZS BeogradAKTUELNOSTIDobrotvorna organizacija SAMA – „Serbian American Medical Association“ je 17.05.2024.g.  donirala ultrazvučni aparat, sa tri sonde ZZZZ Studenata, Beograd

May

20

May 20 , 2024 | Posted by informatika |

Dobrotvorna organizacija SAMA – „Serbian American Medical Association“ je 17.05.2024.g.  donirala ultrazvučni aparat, sa tri sonde ZZZZ Studenata, Beograd

Dobrotvorna organizacija SAMA – „Serbian American Medical Association“ je 17.05.2024.g.  donirala ultrazvučni aparat, sa tri sonde ZZZZ Studenata, Beograd

Donacija ultrazvuka Mindray DC-60  Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd  od strane Serbian American Medical Assoaciation – SAMA

Dobrotvorna organizacija SAMA – „Serbian American Medical Association“,  registrovana u Glen Echo, Maryland, u Sjedinjenim Američkim Državama,  prikupila je finansijska sredstva i preko dobavlјača Medigala d.o.o. iz Beograda donirala Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ultrazvučni kolor dopler aparat: Mindray DC-60, sa tri sonde.

Ova donacija dolazi u pravom trenutku jer u okviru dijagnostičkih, kao i u okviru preventivnih pregleda, od velike su važnosti ultrazvučni pregledi, posebno kod uspostavlјanja dijagnoza u oblasti opšte medicine, ginekologije, hirurških i internističkih obolјenja kod studenata. Starim UZ aparatom, koji je sa znatno lošijim performansama bilo je teže obavnjati preglede abdomena, male karlice, štitaste žlezde, dojki, kao i površnih struktura u cilјu dijagnostike muskuloskeletnih povreda. Novim UZ aparatom će biti mnogo lakše na vreme otkriti različite poremećaje funkcije jetre, slezine, žučne kese i drugih trbušnih parenhimskih organa,  kao i dobroćudne i zloćudne tumora jajnika, postojanje njihove policistične strukture, dijagnostikovanje trudnoća, uklјučujući i sumnje na vanmaterične trudnoće, urođene anomalije urogenitalnog sistema, fibrocistične displazije i fibroadenome dojki i slično. Biće olakšana i dijagnostika nekih zaraznih bolesti, što je od dodatne važnosti za studente iz kolektivnog smeštaja; kao i u ginekološkoj praksi kod neredovnih krvavlјenja, akutnog bola u trbuhu, te u diferencijalnoj dijagnostici brojnih hirurškihi i nternističkih obolјenja.

Ova važna donacija će značajno unaprediti i podići kvalitet usluga koje pružamo našim mladim pacijentima, jer omogućava još kvalitetniju dijagnostiku i pravovremeno započinjanje i sprovođenje lečenja studenata beogradskih univerziteta.

Zahvalјujemo se organizaciji Serbian American Medical Assoaciation – SAMA u ime svih studenata Univerziteta u Beogradu i u ime zaposlenih ZZZZ Studenata Beograd na ovom divnom gestu.