+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Накнадни термини за систематске прегледе

ZZZZS BeogradАКТУЕЛНОСТИНакнадни термини за систематске прегледе

Sep

12

September 12 , 2016 | Posted by informatika |

Накнадни термини за систематске прегледе

SEO SLIKA

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ НИСУ ОБАВИЛИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД  У ЗАКАЗАНОМ ТЕРМИНУ

Студенти прве и треће године студија школске 2015/2016. године који нису обавили систематски преглед у заказаном термину могу да обаве преглед:
• у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, први спрат, соба 1.10,
радним данима од 7:00 до 19: 00 часова

• у амбуланти у Студентском дому „Карабурма“, Улица Мије Ковачевића 7б
радним данима од 9:00 до 14: 00 часова.

• у здравственој амбуланти у Студентском граду, Студентски град, Први блок, Ф крило, Улица Тошин Бунар 147
Систематски прегледи се обављају радним данима у терминима:
1.група од 15 студената предаје документа од 07,30
2.група од 15 студената предаје документа од 10,30
3.група од 15 студената предаје документа од 14,00
4.група од 15 студената предаје документа од 17:00
.

Превентивни преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања, само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу
индекс и оверену здравствену књижицу