+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

О nama

Драги студенти,
Задовољство нам је да вам представимо интернет презентацију Завода за здравствену заштиту студената, Београд.
Завод је установа традиционално посвећена здрављу студената и представља најбоље место на којем можете добити драгоцене савете и услуге како да останете здрави или решите актуелни здравствени проблем.
Деловање Завода прилагођено је решавању најзаступљенијих здравствених проблема студената, попут проблема са репродуктивним здрављем, полно преносивим инфекцијама, поремећајаима исхране, менталним здрављем, хроничним незаразним обољењима, дерматолошким поремећајима и бројним акутним поремећајима здравља.
Контактирајте нас и уверите се да смо ваш најпоузданији партнер на путу за боље здравље!

Ваш Завод

Историјат

Почеци здравствене заштите студената везани су за почетак рада Универзитета. Први лекари, за око 6.000 студената Београдског Универзитета (1924-1928. год.) били су др Милутин Копша за студенте и др Неда Јовановић за студенткиње. Године 1928. изграђен је “Дом краља Александра I”, а ускоро затим и два дома за студенткиње. Две године касније (1930.године) основан је Универзитетски фонд за здравствену заштиту студената. Такође су отворени: Студентски дом “Гајрет” у Земуну, Дом руских студента и Дом богословаца. Године 1948. студентима Универзитета у Београду уступљен је санаторијум “Пантовић”, а четири године касније и зграда у ул. Пролетерских бригада. Студентска поликлиника са Стационаром, основана је 1961. године, као специјализована здравствена установа чији је циљ брига о свеобухватној здравственој заштити студената са посебним акцентом на превентиви.

Од 1985. – 1992. године простор је реконструисан и уређен тако да су стварани услови за организовање већег броја систематских прегледа, као и бољи рад куративних служби. У овом периоду оформљено је Саветовалиште за ментално здравље студената, формирана и служба превентивне медицине. Интезивиран је хигијенско- епидемиолошки надзор у објектима студентског смештаја и исхране, као и здравствено- васпитни рад са студентима. Заживеле су трибине по студентским домовима, организоване, нарочито, поводом “Дана здравља студената” и Дана студената.

Под именом Завод за здравствену заштиту студената, Београд, установа је регистрована 1999. године.

Одлуком о преузимању оснивачких права над заводима који обављају делатност на примарном нивоу здравствене заштите, од 05.03.2020. године („Сл. гласник РС“ бр. 21/2020) Република Србија је преузела оснивачка права над Заводом за здравствену заштиту студената, Београд. Промена оснивача Завода уписана је у судски регистар Привредног суда у Београду,  Решењем бр. Фи-298/2020 од 02.06.2020. године.

Делатност Завода

Завод обезбеђује здравствену заштиту на примарном  нивоу, као и стационарно лечење за студенте универзитета и високих школа струковних студија у Београду.

У оквиру своје делатности Завод нарочито:

  1. Обавља послове промоције, заштите и унапређења здравља, спречавања и раног откривања болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
  2. Прати и проучава здравствено стање студената и предлаже мере за очување и унапређење њиховог здравља;
  3. Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
  4. Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, поштујући стручно–методолошке и доктринарне критеријуме (протоколе);
  5. Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених и осталих сарадника;
  6. ОбавЉа редовну контролу квалитета исхране у студентским и ђачким ресторанима, као и редован хигијенско-санитарни надзор у објектима за колективни смештај ђака и студената
  7. Учествује у спровођењу неопходних мера у случају елементарних непогода или других ванредних ситуација;
  8. Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом;
  9. ОбавЉа друге послове у складу са законом.

Мисија Завода

Завод за здравствену заштиту студената, Београд, је установа која обезбеђује здравствену заштиту за студенте свих универзитета и високих школа струковних студија у Београду, на примарном нивоу здравствене заштите, као и стационарно лечење у складу са законом. Кроз перманентно учење, динамичност, флексибилност, доступност и свеобухватност, запослени у Заводу за здравствену заштиту студената, Београд, доприносе сталном унапређењу и очувању здравља студентске популације. Програме превенције и лечења студената здравствени радници и здравствени сарадници Завода остварују кроз високо професионалан однос према послу и пријатеЉски приступ у раду са младима.

Визија Завода

Завод за здравствену заштиту студената има за циљ да постане водећа установа у области заштите здравља младих у региону и да буде партнер младима у очувању и унапређењу њиховог здравља. Развој Завода темељи се на стварању највиших стандарда квалитетне и безбедне здравствене услуге, који ће задовољити захтеве и потребе корисника. Завод је посвећен студентској популацији, са визијом да свакодневно пружа благовремене, квалитетне, савремене и мултидисциплинарне услуге, поштујући базичне етичке принципе, пратећи савремена достигнућа у медицини и придржавајући се водича добре праксе.

Руководиоци:

В.Д. Директора:

Др Марија Обрадовић, специјалиста гинекологије и акушерства

Помоћници директора:

Прим др сц. мед. Мила Паунић, помоћник директора за медицинске послове

Начелници служби:

Прим др сц. мед. Снежана Стојановић Ристић, Служба опште медицине

Др Иван Чукић, Служба за здравствену заштиту жена

Др Јово Мартиновић, Служба стоматолошке здравствене заштите

Др Миодраг Арсић, Служба за специјалистичко-консултативну делатност

Мр пх Драгана Константиновић Ђуровић, Служба за медицинску дијагностику

Др Небојша Михаиловић, Стационар