+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Међународни конгрес О ЗДРАВЉУ МЛАДИХ – ПРВО САОПШТЕЊЕ

ZZZZS BeogradАКТУЕЛНОСТИ KongresМеђународни конгрес О ЗДРАВЉУ МЛАДИХ – ПРВО САОПШТЕЊЕ

Aug

26

August 26 , 2021 | Posted by informatika |  |

Међународни конгрес О ЗДРАВЉУ МЛАДИХ – ПРВО САОПШТЕЊЕ

Kongres mladih 2021Међународни конгрес О ЗДРАВЉУ МЛАДИХ Београд,

7. и 8. октобар 2021.године

Организатор: Завод за здравствену заштиту студената, Београд 

ПРВО САОПШТЕЊЕ

Здравствени Савет Србије је одлуком бр 153-01-00333/ 2021-01  од 16.08.2021.године  акредитовао конгрес под редним бројем   A-1-1000/21  каo МЕЂУАРОДНИ КОНГРЕС о здрављу младих, под називом “Улагање у здравље младих – будућност сваке земље”

Важне информације:

Конгрес је акредитован (153-01-00333/ 2021-01 / под р бр. А-1-1000/21 од 16.08.2001. г) као међународни, одлуком Здравственог савета Републике Србије, са следећим бројем бодова:

предавачи по позиву: 15 бодова; 
усмена излагања: 13 бодова;        
постер презентације: 11 бодова
пасивно учешће: 10 бодова

Апстракте треба послати најкасније до 21. септембра 2021.године; 

Сви радови (апстракти) треба да буду поднети на енглеском и српском језику, а усмена излагања могу или на српском или на енглеском језику.

Прихваћени апстракти биће објављени у е-књизи апстраката. 

Неопходно је апстракт има: наслов, циљ, метод рада, резултате, закључак и неколико (3-5) кључних речи. Апстракт не сме бити дужи од 200 речи. Маргине странице треба поставити на 2,5 цм, а размак између редова на величину 1,5. Фонт који треба користити је Times New Roman  величине 12.

Апстракте треба послати до 15.09.2021.г.  на studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs 

Одговор научног одборада ли је апстракт прихваћен или не и у којој форми може бити приказан на Конгресу, биће послат до 20.09.2021.год.

-Научни и организациони одбор.

Цена котизације износи 5.000 дин. уколико се уплати до 27.септембра 2021.г. Након овог датума цена котизације ће бити увећана за 30%. Уплате можете извршити на рачун техничког организатора: Удружење Медапп, Црнотравска 13а, Београд, број рачуна: 285-2325090000009-50

Након извршене уплате потврду о уплати послати на маил office@medapp.rs

Главне теме:

 • ментално здравље младих,
 • репродуктивно и сексуално здравље, ППИ и ХИВ инфекција,
 • превентивне активности и саветовалишни рад са младима,
 • здравље младих током епидемије КОВИД 19,
 • правилна исхрана младих,
 • физичка активност младих,
 • болести респираторнoг система,
 • болести уринарног тракта,
 • болести дигестивног система,
 • болести кардиоваскуларног система,
 • здравствено васпитање младих,
 • друге теме значајне за здравље младих.

Позивамо Вас да учествујете на Конгресу и пошаљете своје апстракте.