+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

ZZZZS BeogradЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

Opšta 1Преглед можете заказати лично, телефонским путем позивањем телефона одговарајуће Службе Завода (контакти) или електронским путем (табела испод).
Поштовани студенти,
Уколико имате статус студента текуће школске године, уредно оверену здравствену књижицу (преко родитеља, породична пензија, студент осигуран на терет буџета РС и др. основи осигурања студената), и тиме остварујете право лечења у нашој установи, прегледе можете заказивати и електронским путем почев од 23.3.2015. године.

Приликом заказивања прегледа електронским путем потребно да наведете:
1. Име и презиме;
2. Датум рођења;
3. Име и презиме изабраног лекара/лекара специјалисте код кога желите да закажете преглед;
4. Број телефона;
5. Ваш ЛБО број из оверене здравствене књижице;
6. Напомена у вези са термином у коме желите да будете заказани. Наведите дан када желите да будете прегледани или период (нпр. 12.4.2015. или од 12.4. до 14.4.2015.) као и тачно или оквирно време прегледа (нпр. 7:00 или од 7:00 до 10:00). Пре одређивања времена заказивања, погледајте на нашем сајту када ради лекар код кога желите да закажете преглед.
Ми ћемо се трудити да испоштујемо Ваше предлоге за утврђивање термина прегледа али ћемо их прилагодити слободним терминима наших лекара.
Да бисте могли да обавите заказан преглед у одељењима Службе за специјалистичко консултативну делатност, претходно је потребно узети упут од изабраног лекара у Служби опште медицине Завода.

Од 18.05.2016. године пуштен је у рад ИЗИС (интегрисани здравствени информациони систем) за регион Београд. Распоред слободних термина лекара објављен је на адреси www.mojdoktor.gov.rs.

Мејл адресе на које можете заказивати Ваше прегледе по службама:

 

РБ СЛУЖБА Е-МАИЛ
1 СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ opsta.studpol@gmail.com
2 СЛУЖБА ЗА ЗДРАВТСВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА ginekologija.studpol@gmail.com
3 СЛУЖБА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ stomatologija.studpol@gmail.com
4 СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

ОРЛ, дерматовенерологија, офтамологија, физикална медицина, психијатрија

skd.studpol@gmail.com
5 СТАЦИОНАР (ИНТЕРНИСТИЧКА И ХИРУШКА АМБУЛАНТА) stacionar.studpol@gmail.com
6 ЛАБОРАТОРИЈА laboratorija.studpol@gmail.com
7 ОДСЕК ЗА ДИЈЕТЕТИКУ dijetetika.studpol@gmail.com