+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

ZAKAZIVANJE PREGLEDA

ZZZZS BeogradZAKAZIVANJE PREGLEDA

Opšta 1Pregled možete zakazati lično, telefonskim putem pozivanjem telefona odgovarajuće Službe Zavoda (kontakti) ili elektronskim putem (tabela ispod).

Poštovani studenti,

Ukoliko imate status studenta tekuće školske godine, uredno overenu zdravstvenu knjižicu (preko roditelјa, porodična penzija, student osiguran na teret budžeta RS i dr. osnovi osiguranja studenata), i time ostvarujete pravo lečenja u našoj ustanovi, preglede možete zakazivati i elektronskim putem počev od 23.3.2015. godine.

Prilikom zakazivanja pregleda elektronskim putem potrebno da navedete:
1. Ime i prezime;
2. Datum rođenja;
3. Ime i prezime izabranog lekara/lekara specijaliste kod koga želite da zakažete pregled;
4. Broj telefona;
5. Vaš LBO broj iz overene zdravstvene knjižice;
6. Napomena u vezi sa terminom u kome želite da budete zakazani. Navedite dan kada želite da budete pregledani ili period (npr. 12.4.2015. ili od 12.4. do 14.4.2015.) kao i tačno ili okvirno vreme pregleda (npr. 7:00 ili od 7:00 do 10:00). Pre određivanja vremena zakazivanja, pogledajte na našem sajtu kada radi lekar kod koga želite da zakažete pregled.
Mi ćemo se truditi da ispoštujemo Vaše predloge za utvrđivanje termina pregleda ali ćemo ih prilagoditi slobodnim terminima naših lekara.
Da biste mogli da obavite zakazan pregled u odelјenjima Službe za specijalističko konsultativnu delatnost, prethodno je potrebno uzeti uput od izabranog lekara u Službi opšte medicine Zavoda.

Od 18.05.2016. godine pušten je u rad IZIS (integrisani zdravstveni informacioni sistem) za region Beograd. Raspored slobodnih termina lekara objavljen je na adresi www.mojdoktor.gov.rs.

Mejl adrese na koje možete zakazivati Vaše preglede po službama:

 

 RB  SLUŽBA E-MAIL
1  SLUŽBA OPŠTE MEDICINE opsta.studpol@gmail.com  
2  SLUŽBA ZA ZDRAVTSVENU ZAŠTITU ŽENA  ginekologija.studpol@gmail.com
3 SLUŽBA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  stomatologija.studpol@gmail.com
4 SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNU DELATNOST 

ORL, dermatovenerologija, oftamologija, fizikalna medicina, psihijatrija

skd.studpol@gmail.com
5  STACIONAR (INTERNISTIČKA I HIRUŠKA AMBULANTA)  stacionar.studpol@gmail.com
6  LABORATORIJA  laboratorija.studpol@gmail.com  
7  RENTGEN I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA  rentgen.studpol@gmail.com
8  ODSEK ZA DIJETETIKU  dijetetika.studpol@gmail.com