+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Prava i dužnosti pacijenata

ZZZZS BeogradPrava i dužnosti pacijenata

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata («Sl. glasnik RS», br. 45/2013)

PACIJENT IMA PRAVO NA:

dostupnost zdravstvene zaštite, kvalitet pružanja zdravstvene usluge, drugo stručno mišlјenje, olakšavanje patnji i bola, privatnost i poverlјivost, preventivne mere.
bezbednost , poverlјivost podataka o zdravstvenom stanju, pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju, deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
poštovanje pacijentovog vremena, informacije, obaveštenje, slobodan izbor, pristanak , da na sopstvenu odgovornost napusti zdravstvenu ustanovu, uvid u medicinsku dokumentaciju, na prigovor, na naknadu štete.

DUŽNOSTI PACIJENTA SU:

aktivno učestvovanje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svoga zdravlјa, istinito i potpuno informisanje zdravstvenog radnika, pridržavanje uputstava i preduzimanje mera propisanih od zdravstvenog radnika
poštovanje prava i uvažavanje drugih pacijenata, zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika