+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Kontakt

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Krunska 57, 11000 Beograd
Tel: (011) 2433 488
Faks: (011) 344 15 47
Mail: studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs
www.zzzzsbg.rs

V.D. Direktora Zavoda
Dr Marija Obradović
Tel: (011) 2433 488
E-Mail: direktor@zzzzsbg.rs

Glavna sestra Zavoda
Želјka Savić
Tel: (011) 2457 851
E-Mail: glavna.sestra@zzzzsbg.rs

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
Tel: (011) 2457 851

E-Mail: finansije@zzzzsbg.rs

Odelјenje za pravne poslove
Tel: (011) 3449 271

E-Mail: kadrovsko@zzzzsbg.rs
Tel: (011) 2436 434
E-Mail: pravnik@zzzzsbg.rs
Tel: (011) 2442 389

Odelјenje za ekonomsko-finansijske poslove
Tel: (011) 2457 851

E-Mail: ekonomista@zzzzsbg.rs

Odelјenje za tehničke i druge slične poslove
Tel: (011) 2457 851

E-Mail: tehnicka.sluzba@zzzzsbg.rs

Odskek interne kontrole
Tel: (011) 2442 389

E-Mail: interna.kontrola@zzzzsbg.rs

Služba socijalne medicine sa informatikom

Odelјenje socijalne medicine
Tel: (011) 2433 488

E-Mail: socijalna.medicina@zzzzsbg.rs

Odelјenje informatike
Tel: (011) 2457 851

E-Mail: informatika@zzzzsbg.rs

Služba opšte medicine
Tel: (011) 2430 814

E-Mail: opsta.medicina@zzzzsbg.rs

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Tel: (011) 2433 986

E-Mail: ginekologija@zzzzsbg.rs

Služba stomatološke zdravstvene zaštite 
Tel: (011) 2439 431
E-Mail: stomatologija@zzzzsbg.rs

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Odelјenje interne medicine (ambulanta)
Tel: (011) 3085 592
E-Mail: stacionar@zzzzsbg.rs

Odelјenje oftalmologije
Tel: (011) 3085 596

E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Odelјenje otorinolaringologije
Tel: (011) 3085 595

E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Odelјenje psihijatrije – neuropsihijatrije
Tel: (011) 3085 595

E-Mail: psihsav@zzzzsbg.rs; sosav@zzzzsbg.rs

Odelјenje fizikalne medicine i rehabilitacije
Tel: (011) 3085 597; (011) 3085 598

E-Mail: sks@zzzzsbg.rs

Odelјenje dermatovenerologije
Tel: (011) 3085 596

E-Mail: sks@zzzzsbg.rs