+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

О nama

Dragi studenti,
Zadovolјstvo nam je da vam predstavimo internet prezentaciju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd.
Zavod je ustanova tradicionalno posvećena zdravlјu studenata i predstavlјa najbolјe mesto na kojem možete dobiti dragocene savete i usluge kako da ostanete zdravi ili rešite aktuelni zdravstveni problem.
Delovanje Zavoda prilagođeno je rešavanju najzastuplјenijih zdravstvenih problema studenata, poput problema sa reproduktivnim zdravlјem, polno prenosivim infekcijama, poremećajaima ishrane, mentalnim zdravlјem, hroničnim nezaraznim obolјenjima, dermatološkim poremećajima i brojnim akutnim poremećajima zdravlјa.
Kontaktirajte nas i uverite se da smo vaš najpouzdaniji partner na putu za bolјe zdravlјe!

                                                                                                                                                                                       Vaš Zavod

Istorijat

Počeci zdravstvene zaštite studenata vezani su za početak rada Univerziteta u Beogradu. Prvi lekari, za oko 6.000 studenata Beogradskog Univerziteta (1924-1928. god.), bili su dr Milutin Kopša za studente i dr Neda Jovanović za studentkinje.

Januara 1931. god. počinje sa radom Studentska poliklinika u zgradi Interne “B” klinike (šef je dr Neda Jovanović), ambulanti pri Dermatološkoj klinici (dr Milorad Kijanović) i Antituberkulozni dispanzer za studente (dr Julka Popović).

Godine 1948. god. studentima Univerzitetea u Beogradu ustuplјen je prostor sanatorijuma “Pantović” u ul. Prote Mateje 29, a četiri godine kasnije i zgrada u ulici Proleterskih brigada 57, te se 1961. osniva Studentska poliklinika sa Stacionarom (bolnicom). Od obolјenja među studenatima prvih generacija Beogradskog Univerziteta, dominirali su tuberkuloza, malokrvnost, malarija, trahom i druge zarazne bolesti.

Postojeća zdravstvena ustanova 1971. god. transformiše se u Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata.

Danas, zaposleni u Zavodu, obezbeđuju zdravstvenu zaštitu za oko 120.000 studenata Univerziteta i viših škola u Beogradu (državnih i privatnih). U poslednjih nekoliko godina od obolјenja među studentima, najčešća su obolјenja disajnih organa i organa za varenje, malokrvnost i poremećaji vida.

Osnivač Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata je grad Beograd.

Misija Zavoda
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je ustanova koja obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za studente svih Univerziteta i Visokih škola u Beogradu. Kroz dinamičnost, fleksibilnost, dostupnost doprinosimo stalnom unapređenju i očuvanju zdravlјa studentske populacije. Programe prevencije i lečenja studenata Zavod ostvaruje profesionalnošću, inovativnošću, uz prijatelјski pristup u radu sa mladima.

Vizija Zavoda
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ima za cilј da postane vodeća ustanova u okruženju i bude partner mladima u očuvanju i unapređenju zdravlјa. Naš razvoj temelјi se na stvaranju najviših standarda kvalitetne i bezbedne zdravstvene usluge, koji će zadovolјiti zahteve i potrebe korisnika. Zavod je posvećen studentima, sa vizijom da svakodnevno pruža blagovremenu, kvalitetnu, savremenu, multidisciplinarnu uslugu, poštujući bazične etičke principe, savremena znanja i vodiče dobre prakse.

Delatnost Zavoda

Zavod u svom radu primenjuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, br. 107/05,72/09-dr. Zakon, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-dr zakon i 93/14), Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. Glasnik RS“, br. 107/05, 109/05-ispr., 57/11, 110/12-odluka US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14-odluka US), Statut Zavoda, kao i druge propise iz oblasti zdravstva i druga opšta akta Zavoda, kojma se uređuju obaveze, delatnost, unutrašnja organizacija, upravlјanje, poslovanje kao i druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Zavod obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, za studente univerziteta i viših škola u Beogradu.

Zavod obavlјa i stacionarno lečenje u skladu sa zakonom.

U okviru svoje delatnosti Zavod naročito:

  1. Obavlјa poslove promocije, zaštite i unapređenja zdravlјa, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, lečenje, rahabilitaciju bolesnih i povređenih;
  2. Prati i proučava zdravstveno stanje studenata i predlaže mere za očuvanje i unapređenje njihovog zdravlјa;
  3. Istražuje i otkriva uzroke i pojave širenja obolјenja i povreda, kao i način i mere njihovog suzbijanja, ranog otkrivanja, efikasnog i kvalitetnog lečenja, rehabilitacije i sprečavanja invalidnosti;
  4. Prati i sprovodi stručno i naučno utvrđene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, a naročito utvrđene stručno – metodološke i doktrinarne kriterijume (protokole);
  5. Organizuje i sprovodi stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih i ostalih saradnika;
  6. Utvrđuje i sprovodi mere u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim stanjima;
  7. Sprovodi mere radi sprečavanja neželјenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi i obezbeđuje stalnu kontrolu sprovođenja ovih mera;
  8. Organizuje i sprovodi unutrašnji nadzor nad stručnim radom;
  9. Obavlјa druge poslove u skladu sa Zakonom.

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Zavod pruža preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione usluge u ambulantnim uslovima i stacionaru iz: opšte medicine, stomatologije, ginekologije, radiološke, laboratorijske (biohemijsko-hematološke) dijagnostike i farmaceutske zdravstvene delatnosti.

Zavod obavlјa specijalističko i specijalističko-konsultativnu delatnost iz: interne medicine, psihijatrije-neuropsihijatrije (zaštite mentalnog zdravlјa), oftalmologije, otorinolaringologije, hirurgije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom.

Rukovodioci:

V.D. Direktor:
Dr Marija Obradović, specijalista ginekologije i akušerstva
Pomoćnici direktora:
Tatjana Radović Lutovac, Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Dr Ivana Mišić, Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Načelnici službi:
Dr Marijana Pešić, Služba opšte medicine
Dr Anđela Petrović Milinković, Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Dr Jovo Martinović, Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Prim. dr Alma Krdžović Marjanović, Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost
Prim. dr Branka Konstantinović BirovLjev, Služba za unapređenje i očuvanje zdravLja
Dragana Konstantinović Đurović, mr pharm., Služba za medicinsku dijagnostiku
Dr Ivana Mišić, Služba socijalne medicine sa informatikom
Dr Svetlana Petrović, Stacionar