+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

Акредитација на 7 година

ZZZZS BeogradАкредитација на 7 година

Са великим задовоЉством обавештавамо све наше кориснике и сараднике да је Агенција за акредитацију здравствених установа Србије проценила да квалитет здравствене заштите коју пружамо студентима одговара високим стандардима и да је Завод добио сертификат о акредитацији на седам година! ЗахваЉујемо свим сарадницима на подршци, честитамо свим запосленима на овом резултату великог труда који је уложен и наставЉамо са даЉим активностима на унапређењу квалитета рада у циљу очувања здравља студената!

МИСИЈА
Завод за здравствену заштиту студената је установа која обезбеђује примарну здравствену заштиту за студенте свих Универзитета и Високих школа у Београду. Кроз динамичност, флексибилност, доступност доприносимо сталном унапређењу и очувању здравља студентске популације. Програме превенције и лечења студената Завод остварује професионалношћу, иновативношћу, уз пријатеЉски приступ у раду са младима.

ВИЗИЈА
Завод за здравствену заштиту студената има за циЉ да постане водећа установа у окружењу и буде партнер младима у очувању и унапређењу здравЉа. Наш развој темеЉи се на стварању највиших стандарда квалитетне и безбедне здравствене услуге, који ће задовоЉити захтеве и потребе корисника. Завод је посвећен студентима, са визијом да свакодневно пружа благовремену, квалитетну, савремену, мултидисциплинарну услугу, поштујући базичне етичке принципе, савремена знања и водиче добре праксе

АКРЕДИТАЦИЈА ЗАВОДА
Завод за здравствену заштиту студената Београд, установа посвећена очувању и унапређењу здравственог стања студената, као и санацији и лечењу насталих поремећаја здравља, постоји под различитим називима још од тридесетих година прошлог века.
Завод пружа услуге примарне здравствене заштите са могућношћу стационарног лечења.
Медицинске службе Завода су: Служба опште медицине, Служба за здравствену заштиту жена, Служба стоматолошке здравствене заштите, Служба за специјалистичко-консултативну делатност (Одељење интерне медицине, Одељење офталмологије, ОдеЉење оториноларингологије, Одељење психијатрије-неуропсихијатрије, Одељење физикалне медицине са рехабилитацијом, Одељење дерматовенерологије и Одсек за процену радне способности), Служба за унапређење и очување здравља и Стационар.
Службе медицинске подршке су : Служба за медицинску дијагностику у чијем су саставу ОдеЉење за лабораторијску дијагностику и Одсек за радиолошку дијагностику.
Немедицинске службе у оквиру Завода су: Служба социјалне медицине са информатиком и Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове.
Примарни циљ укључивања Завода у процес акредитације је тежња ка сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и оптимализација ефикасности у раду, а што је у складу са дефинисаном мисијом, визијом и Стратешким планом Завода.
Акредитацију схватамо као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које пружамо нашим корисницима – студентима.
Сарадњу са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручну подршку у току тог процеса сматрамо врло значајном за реализацију ових циљева.

НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

Akreditacija