+3811 2433-488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs

O нама

ZZZZS BeogradO нама

Драги студенти,
Задовољство нам је да вам представимо интернет презентацију Завода за здравствену заштиту студената, Београд.
Завод је установа традиционално посвећена здрављу студената и представља најбоље место на којем можете добити драгоцене савете и услуге како да останете здрави или решите актуелни здравствени проблем.
Деловање Завода прилагођено је решавању најзаступљенијих здравствених проблема студената, попут проблема са репродуктивним здрављем, полно преносивим инфекцијама, поремећајаима исхране, менталним здрављем, хроничним незaразним обољењима, дерматолошким поремећајима и бројним акутним поремећајима здравља.
Контактирајте нас и уверите се да смо ваш најпоузданији партнер на путу за боље здравље!

                                                                                                                                                                          Ваш Завод

Историјат

Почеци здравствене заштите студената везани су за почетак рада Универзитета у Београду. Први лекари, за око 6.000 студената Београдског Универзитета (1924-1928. год.), били су др Милутин Копша за студенте и др Неда Јовановић за студенткиње.

Јануара 1931. год. почиње са радом Студентска поликлиника у згради Интерне “Б” клинике (шеф је др Неда Јовановић), амбуланти при Дерматолошкој клиници (др Милорад Кијановић) и Антитуберкулозни диспанзер за студенте (др Јулка Поповић).

Године 1948. год. студентима Универзитетеа у Београду уступЉен је простор санаторијума “Пантовић” у ул. Проте Матеје 29, а четири године касније и зграда у улици Пролетерских бригада 57, те се 1961. оснива Студентска поликлиника са Стационаром (болницом). Од обоЉења међу студенатима првих генерација Београдског Универзитета, доминирали су туберкулоза, малокрвност, маларија, трахом и друге заразне болести.

Постојећа здравствена установа 1971. год. трансформише се у Завод за здравствену заштиту студената.

Данас, запослени у Заводу, обезбеђују здравствену заштиту за око 120.000 студената Универзитета и виших школа у Београду (државних и приватних). У последњих неколико година од обоЉења међу студентима, најчешћа су обоЉења дисајних органа и органа за варење, малокрвност и поремећаји вида.

Оснивач Завода за здравствену заштиту студената је град Београд.

Мисија Завода
Завод за здравствену заштиту студената је установа која обезбеђује примарну здравствену заштиту за студенте свих Универзитета и Високих школа у Београду. Кроз динамичност, флексибилност, доступност доприносимо сталном унапређењу и очувању здравља студентске популације. Програме превенције и лечења студената Завод остварује професионалношћу, иновативношћу, уз пријатељски приступ у раду са младима.

Визија Завода
Завод за здравствену заштиту студената има за циљ да постане водећа установа у окружењу и буде партнер младима у очувању и унапређењу здравља. Наш развој темељи се на стварању највиших стандарда квалитетне и безбедне здравствене услуге, који ће задовољити захтеве и потребе корисника. Завод је посвећен студентима, са визијом да свакодневно пружа благовремену, квалитетну, савремену, мултидисциплинарну услугу, поштујући базичне етичке принципе, савремена знања и водиче добре праксе

Делатност Завода

Завод у свом раду примењује Закон о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 107/05,72/09-др. Закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др закон и 93/14), Закон о здравственом осигурању („Сл. Гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-испр., 57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-одлука УС), Статут Завода, као и друге прописе из области здравства и друга општа акта Завода, којма се уређују обавезе, делатност, унутрашња организација, управЉање, пословање као и друга питања од значаја за рад установе.

Завод обезбеђује здравствену заштиту на примарном нивоу, за студенте универзитета и виших школа у Београду.

Завод обавља и стационарно лечење у складу са законом.

У оквиру своје делатности Завод нарочито:

  1. Обавља послове промоције, заштите и унапређења здравља, спречавања и раног откривања болести, лечење, рахабилитацију болесних и повређених;
  2. Прати и проучава здравствено стање студената и предлаже мере за очување и унапређење њиховог здравља;
  3. Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и мере њиховог сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавања инвалидности;
  4. Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно – методолошке и доктринарне критеријуме (протоколе);
  5. Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених и осталих сарадника;
  6. Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним стањима;
  7. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
  8. Организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом;
  9. ОбавЉа друге послове у складу са Законом.

У обављању здравствене делатности Завод пружа превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе услуге у амбулантним условима и стационару из: опште медицине, стоматологије, гинекологије, радиолошке, лабораторијске (биохемијско-хематолошке) дијагностике и фармацеутске здравствене делатности.

Завод обавља специјалистичко и специјалистичко-консултативну делатност из: интерне медицине, психијатрије-неуропсихијатрије (заштите менталног здравља), офталмологије, оториноларингологије, хирургије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, епидемиологије и социјалне медицине са информатиком.

Руководиоци:

В.Д. Директор:
Др Марија Обрадовић, специјалиста гинекологије и акушерства
Помоћници директора:
Татјана Радовић Лутовац, Помоћник директора за немедицинске послове
Др Ивана Мишић, Помоћник директора за медицинске послове
Начелници служби:
Др Маријана Пешић, Служба опште медицине
Др Анђела Петровић Милинковић, Служба за здравствену заштиту жена
Др Јово Мартиновић, Служба стоматолошке здравствене заштите
Прим. др Алма Крџовић Марјановић, Служба за специјалистичко-консултативну делатност
Прим. др Бранка Константиновић Бировљев, Служба за унапређење и очување здравља
Драгана Константиновић Ђуровић, мр пхарм., Служба за медицинску дијагностику
Др Ивана Мишић, Служба социјалне медицине са информатиком
Др Светлана Петровић, Стационар